Saachjrupp:Sigk jeschrivve wii mer t sprisch

Uß de Wikipedia

Atikkele en dä Saachjropp „Sigk jeschrivve wii mer t sprisch“

En dä Saachjropp heh sin 1465 Sigge dren, un dovun weede 200 heh aanjezeijsch:

de Sigg derföhr ↔ de Sigg dernoh

9

A

de Sigg derföhr ↔ de Sigg dernoh