Wikipedia:Archiv/Klaaf üvver de Andraach

Uß de Wikipedia

 

               

Heä sinn arscheveerte Klaafsigge jesaamelet, di mer nit mieh brouche, äwwer vleish aav en zo nohlese wolle.

Süch och hee: Unz Jlooreijsche! Verjangenheijdt, unn De Zääler_Shtänd fun jeedem Daach, un Et Nöüßte fun de Wikkipedija för de Ripoarisch Shprooche.

               Heä sullte mer onß övverläjje wi_mer onß Aanlijje op Meta vertrete, domet et keij öffentlijje Kniiß jitt zwesche uß.

Aandraach weed widder beklaaf

En annonüme IP hätt dä Aandraach vunn dä Approved widder op de Discussion ongoing-Sigg ömjetrekk weijl dä Raetius en nöies opposition-vote aavjejevve hätt. Unn sigg dä Momang hätt en noh_en paar Supporter jejevve, däswäjje eßß dä Klaaf noh immer ongoing. Wat könne mer donn, föör dat flöck ze beende?

 • Mer könnte dä Kwatsch sellver widder op dä Approved-Sigg ömtrekke. Mer könne saare, dat woor en annonüme IP, unn jätz eßß dä Klaaf äwwer wirreklij fäädij.
 • Mer könne eijnfaach aavwaade.
 • Isch jläuv och et jitt Widderstand jäjje onß Wikipedia vüür allem vunn deutsche Burocrats und Stewarts, weijl di finge mer sollte keij Minderheijte-Regjonalshprooch zolasse (de hänn och jäjje Bayrisch unn esuh gestimmt). Vleisch sollte mer di jo och dirääk aanhaue unn med dänne schwaade?

--Düüvelskääl 22. Okt 2005 19:04 (CEST)


Nää dat shtimmp nit janz. Dä Arbeo hät (ish jleuv) us frack nohdäm imm de 'dutch low saxon' met rund 15:10 widder vun 'approoved' no 'ongoing discussion' jedon woode wor, 'dröm' wi hää saat, de ripoarische hingerheerjedäut. Dat hätt ävver nit allzo lang jehallde, un ne daach shpääder hät en IP dat widder retuur jemaat un beij jesaat 'inconsiderate' un so em senn vun wat hät dat ejne med däm andere ze donn?
Dat hätt ettlije daare shpääder en IP ald widder ömjedrieht, medd_enem Knubbel andere Saache zosamme, alles oone Kommentaa, alles dem Albeo zo welle. --Purodha Blissenbach 22. Okt 2005 19:45 (CEST)
 • Ish han baj uns oponänte ens anjefroach watse överhoop veße övo uns shproache, un ov se dann lever plaatte wööter en de deutshe WikiPaedija han wöllte -- Miss van der Roehe 22. Okt 2005 19:47 (CEST)
Leev Lück, eß hee jett loßß. Ävver wem_mer unß hee kloppe, da eß dat doch och öffentlish ? --Purodha Blissenbach 22. Okt 2005 19:55 (CEST)

Jo ess joot. Obwohl, isch jläuv hee op Ripoarisch verstonn uss de Opponents eh nitesuh joot. Düüvelskääl 24. Okt 2005 13:23 (CEST)

 • Dat woo och nid_esu äänz jemejnd. Et jingk mer nuur ömm enne Kommentaa loßßzewääde. ;-)

Isch hann do jätz o_noch_ens dän Zäsarion nohjefraacht, unn watt hatt_er jesääht? Luur heä, aavwadde unn Kölsch drenke oder suhjet. Joot, isch donn ens paar Fläsch innet Eijssfach. Düüvelskääl 25. Okt 2005 14:24 (CEST)

 • Minger Meinung noh iss waade un an de Testversion wiggerärrbeede em Moment am sinnvollste. Wobei do dat eeijn oder andere Fläsche jo nit verkiiert ees ;-) Isch jleuve äver nett dat sich ne jruusse Wedderstand formiert. Zur Zick sin et joo nur drei die dojejen sinn. We_mer denne ihr Kommentaare liss han isch dat Jefööhl die sin esu verboort mit ihrer Arrjumente, dat me die och met de beste Bejründunge nitt öömstimme kann. Schön wör allerdings wenn noch mieh Benutzer dä vüürschlaach ungerstützte däten. -- Helesike 25. Okt 2005 23:51 (CEST)


Wikitech-I

Hück hann isch norrenß op dä Meijlingleeß nohjefraacht watt no eßß mit dämm Ripoaarisch. Nää, janz nett unn so, nit so wie di Lück di en nds-nl Wikipedia wolle unn vüür Frackischkeijt jede zweide Daach da dä Lärri maate op dä Meijlingleeß med ellelangem Klaav. Eijner vunn dänne eßß dä Houpjeeschnä vunn unß Projekt, dat eßß unß Spezijaalfründ. Düüvelskääl 12. Nov 2005 20:02 (CET)


Klaaf jangk wigger äwwer et kütt allet joot

Hück hätt dä Arbeo sing Opposition zerückjetrokke. Düüvelskääl 15. Nov 2005 21:34 (CET)

Joot!
Ish hadd_em jo nii jejleuf dat_e dat all voshtonn däät, wat me he shriive, nuur datt_e sish dat vėllish enbilldt un et jleuf. Un ish kunnt nit voshtonn, wij_e äjmool shriive kunnt, hä well nix vohinndere un anderswoo, hä wöör dojääje. Ävver ejaal, da eß dat enß äleedish.

Wat dä meta:User:Raetius aanjäijt, do eß mer opjefalle, dat dä en käijne anndere Wikipedia ze finge es (oke, dat säät noh nit fill) un dat e en [Meta] beß jezz nuur zwäij mool jet jedonn hätt. Dat woo, met winnish odder jaa käijn Äkläärunge, för en handtfoll füürschläsh för neue Shprooche Joo odder Nää ze saare. Wäm_mer sish dat zesamme aanlůůrt, da paßß dat ävver övverhoup nit zesamme, et süüht mieh wi ußjewörfeld uß. Winnishßtens äijnmool, hät hä för de sellve Shprooch et äijne mool jessat dat_e do füür wöör, un et anndere Mool, hä wöör do jääje — paa Daach spääder un blooß paa Zäijle drunger. Ish jleuv, dat künnt enne kläijne Kaot sinn. --Purodha Blissenbach 15. Nov 2005 23:06 (CET)

KSH kütt nitt en de ISO 639-2

Kood ksh weed nitt en de ISO 639-2 opjenumme. Op dä Aandraach uss_em Aprill läz Joohr koohm jeßterre_n e-mail:

InterScan Messaging Security Suite; Thu, 26 Jan 2006 09:48:24 +0100
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5
Content-class: urn:content-classes:message
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----_=_NextPart_001_01C62255.234359F8"
Subject: =?iso-8859-1?Q?ISO_639_item_rejected=3A_K=F6lsch?=
Date: Thu, 26 Jan 2006 09:47:27 +0100
Message-ID: <A1A232644E6A3E429348A5F3D5C14D1C0153DC6C@i2-e2k3-001.i04.local>
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?ISO_639_item_rejected=3A_K=F6lsch?=
Thread-Index: AcYiVSKI8guYDLgkSKKvj/ZZ6pxRGQ==
From: =?iso-8859-1?Q?H=E5vard__Hjulstad?= <***@standard.no>
To: <***@sun8.loc.gov>
Cc: <***.de>,
    <***.de>
Sender: ***@standard.no


The ISO 639 Registration Authorities' Joint Advisory Committee (JAC) has rejected the proposed item
Kölsch for inclusion in ISO 639-2.

Please note that Kölsch is included in ISO 639-3, which is currently being developed. The proposed
identifier in ISO 639-3 is ksh. Since ISO 639-3 is not yet approved as an International Standard the
JAC cannot guarantee that this will remain unchanged. However, it is deemed unlikely that it will
change.

Best regards,
Håvard Hjulstad
(secretary ISO 639 RA-JAC)

--------------------
Håvard Hjulstad
 Standard Norge / Standards Norway
 direkte tel / direct tel: (+47) 67838***
 mailto:***@standard.no <mailto:***@standard.no> 
 http://www.standard.no/ <http://www.standard.no/> 
--------------------

Ish han all de Telefon_Nummerre un e-mail-Adräßße jääje *** jetuush, do_met mer hee nix enzesammelle beede för de SPAM-bots un e-mail Kolläkterre. Wä_se bruch, kam_mesh froore. -- Purodha Blissenbach 28. Jan 2006 15:44 (CET)


Läzz Arschief-Sigk hee füür: Andraach op Wikimedia - vunn Meta unn arschiveet no_m Stand vum 25. Määz 2006,   Nääx Arschief-Sigk: Klaaf övver dat Logo,   Arrschiiv Övverseech