Zum Inhalt springen

Wikipedia:Archiv/Fahne op dä Houpsick

Uß de Wikipedia

 

               

Heä sinn arscheveerte Klaafsigge jesaamelet, di mer nit mieh brouche, äwwer vleish aav en zo nohlese wolle.

Süch och hee: Unz Jlooreijsche! Verjangenheijdt, unn De Zääler_Shtänd fun jeedem Daach, un Et Nöüßte fun de Wikkipedija för de Ripoarisch Shprooche.

               


Datt heä stunn beßß am 4. Novemmber 2006 op dä Klaaf:Houpsick.


Fahne

Wä hätt dan di häslije fahne do bovve hen jedonn? Doa ben ish jäje. De Döütsche un de Nederlänner ärkänne uns Shproache nit aan. Doa well ish fun dänne de Fahn ald ens jaa nit heä hann. Wat hät unser Wikkipedija met dem shtaat Bällje ze donn? Oach nix. Di solle eets ens jät shpännde, dann kamer dröver noadängke. --Miss van der Roehe 10:14, 25 Mëij 2006 (UTC)

 1. Ėsh_ha_mer de aale Zoshtänd_enß aanjelůot — dat wore jo blooß kapodde läj_autß — allso do kunnt jo nix fun bliive. Dämm Abzt fäält, wii_t_shingk, dä Knopp: [ Vör-Ansich ] — em Kobb_odder_om Belld_Scherrəm?
 2. Ėsh_hann këijne Fodunnß an Faane en dä Aat.
 3. Fellëijsh künnt mer_en Landkaat maache met unß Sprochjebeed dren aanjepinnseldt, de Shtaate un Bunndßlänndo, Profinße, un Kantoone oddo Räjjohne ier Jränße, de wishtijje Flöß, un dann jäjen de Kante hen de Faane vun de Nederläng, Belljie, Döütschland — wall och Frankrish_un Luxemburrəsh, di wääde emmer met drop kumme. Un dat Dinge dann klëijn rääshs_en_et ägg_övver de "Info för non-Ripuarian Speakers", oddo drungo? -- Purodha Blissenbach 15:15, 25 Mëij 2006 (UTC)

Vörsla: Houpsick Spärre

Ish shleessen mish däm 84.60.219.213 aan:

 • (diff) (hist) . . Houpsick; 15:06 . . 84.60.219.213 (Talk) (Wie kann man solches in ein Haupseite einmachen, aber nicht den Fehlerhaftigkeit sehen! Ein Hauptseite soll protected sein.)

Lohs mer jemejnesamm beshleese, woa mer jets un-eijns zinn. --Miss van der Roehe 10:14, 25 Mëij 2006 (UTC)

Ish hann de Houpsick jespeert weijl et ze vill hin un heä jang. Foljende Fraare sullte beklaaf wääde:

- med oder ohne Fahn? - med oder ohne Ahnlijejeschwaad?

Düüvelskääl 10:15, 25 Mëij 2006 (UTC)


Danke Düüvelskääl! --Miss van der Roehe 10:19, 25 Mëij 2006 (UTC)

Un fun boofen:

- wat för Links op anndor Wikkis.

Afstimmung

Ben jääjen en Affshtemmung. Loas mer ierts hüere, wat för wat shpresh. Un dan loas mer vörslä make, wi mer't tsosamme brenge. Un mak net luuter nöü Afshnedde. De Övershreffte sin ald boven.

Med Ähneljeschwaad

 1. --Abzt
 2. ...

Ohne „Ähneljeschwaad“

 1. Mer jefällt dat Ähnlijeschwaad op de Houpsick ned. Klaar jivt_et dat, äwwer et eßß keij Dialäkk wi de aandere, unn mer holle nid_emohl all Dialäll op de Houpsick sonder nur de wisjtisjste. Düüvelskääl 10:23, 25 Mëij 2006 (UTC)
 2. Isch hann ald Schwierischkeijte dat Woort ze lääse, wat soull Ähnlijeschwaad sin. Dat hät nix met Ripuarisch ze donn. --Jüppsche 14:56, 25 Mëij 2006 (UTC)
 3. Kokkeloores! --84.60.240.1 15:23, 25 Mëij 2006 (UTC)
 4. För mish eß dat nöü. Kannd_ėsh nitt. -- Purodha Blissenbach 15:22, 25 Mëij 2006 (UTC)

Med Fahne

 1. --Abzt
 2. ...

Ohne Faane

 1. Wa_mer en Fahn heä erinnbringe dann de Fahn vumm Rhingland. Ish sinn deutscher Staatsangehöriger, äwwer watt hann ish domet ze krijje? Unn noh wenijjä hann ish med de aandere Staate ze krijje.Düüvelskääl 10:25, 25 Mëij 2006 (UTC)
 2. Me bruche keen Fahne, hüxtens als Lemma un Artikel, denn Wikipedia eß international. --Jüppsche 14:56, 25 Mëij 2006 (UTC)
 3. Norr_ens Faane? Sh_a jraad bovve minge Sännəf ad affjeloohße. -- Purodha Blissenbach 15:19, 25 Mëij 2006 (UTC)
Dat eß de läzde Sigg_em Arschiiv. Arrschiiv Övverseech