Zum Inhalt springen

Metmaacher Klaaf:Caesius

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Belder vun Commons enbaue?[der Quälltäx ändere]

Leeve Purodha, ich ben neu he op WiKoelsch un han aanjefange met dem Attikkel Rösrod, wie de jo altt jesinn häs. Ich dät jo jään e paar Belder vun Commons en dä Attikkel enbaue. Dat jeiht evver hückzedaach noch nit. Domit mer dat Huhlaade nit dubbelt maache müsse, well ich domet noch waade bes dat ksh.wikipedia.org en de Jäng jekümme es. Ich nemme aan, dat dat de:Rösrath, wat de en dä Attikkel enjebaut häs, för dat ksh.wikipedia.org fürjesinn es. Ich han en Froch: Künnt ich nit die Belder och allt esu enbaue, wie die späder jebruch wäde? Un häs de allt en Idee, wann et esu wigg es, dat mer ömtrecke? --Caesius 11. Jan 2006 19:04 (CET)

 • Reshtesh jeroode, met allem, wat De dengkß!
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Rheinprovinz_Wappen.png/36px-Rheinprovinz_Wappen.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Wappen_Bergischer_Löwe.png/34px-Wappen_Bergischer_Löwe.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Blissenbach_Familienwappenschild_7873_82.png/36px-Blissenbach_Familienwappenschild_7873_82.png
  Mer künne jeds_alld Billdere opnämme, alß wi wänne se vun Commons kööme, jrad wi di Interwiki_Lingkß, dann süüt mer se su lang nit, wi mer non_nid ömjetrokke sinn. Dat hann ish hee un doo jemaat, ävver winnish. Enne anndere Wääsh, wo mer alld_enß süüt, wat dornoh eruß_küdd_eß, mer kann die Billdere och met iier URL tiräk ennboue, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Wappen_Bergischer_Löwe.png/34px-Wappen_Bergischer_Löwe.png zem_Beijshpell hölld_dä bärjishe Löv en di dreij Wappe_Belldshe, di me he süüdt, un di kumme all dreij fun Commons.
  • En idee, wann dat jet weed med_dämm Ömträkke, hann_ish nit. Dat hängk aan de Adminß un de Äntwikklor fun de Wikkpedija ßöövere. -- Purodha Blissenbach 12. Jan 2006 16:06 (CET)

  Ich jleuv_do häß De an ëijn Sthäll_dat „Category:“ fojäßße. Dat met de eezte zvëij Lingkß jëijt nit janz, wi_De_t hann wellß, wëil di jidd_et alld, un se mößße natööerlesh för all de Kölsche Sigge, Afshnedde un Bëijdrääsh desellve sinn. Luuer enß op Wikipedia:Shpillwißß obb_ijj_et all rishtesh kopėet hann. Enne schöne Jroß! -- Purodha Blissenbach 19:28, 8 Ojjoßß 2006 (UTC)

  Dat häste jod jemaat. Ich han bei der neu Katejorie (Sigg jeschrevve wie beim Wrede un ...) jet dobei jeschrivve, domet mer die Schrievwies nohpröfe/nohluure kann. Üvver die Katejorije mösse mer noch ens nohdenke. Kammer bei Katejorije ene REDIRECT setze? --Caesius 10:01, 9 Ojjoßß 2006 (UTC)
  Kamme maache, brengk ävver nuer bëijem Nohluure jet, do weed mer ömjlëijdt, wäm_mer esu en ömjelëngkte en_et Söökfëldt enntjitt. Wämmer fösöög_ene Atikkel do_dorsch en de folengkte Knubbel erinn_ze_krijje, dat flupp nit :-( Un wëijl dat dann zosamme mieh Dorjenëijn schaff vih sönß jät, sullt_mer_t ije bliive lohße. --Purodha Blissenbach 16:49, 9 Ojjoßß 2006 (UTC)


  Leev Caesius, em Oujußß hämmer feeßßjestellt dat mer all de Schrievwies vunn däm aale Wrede brouche wolle für de Navijazion. Sigg dämm hämmer nimieh vill jemaat. Wolle mer dat nid enz nöjj aanfaßße? Luurenz doch heä: Wikipedia:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas. Merci föör ding Hülp! Düüvelskääl 20:05, 4. Nov. 2006 (UTC)

  Leev Caesius do bes en Joldschatz! Isch kann jar nit jläuve dat do in dä koote Zick dat komplette Messages-Ingerface üvversetz häs. Dat es en Leijstung! Isch kenne die Akademie-Schrievrejjele nit, isch han nur dä Wrede, also kann isch dat nit üvverprüfe, äwwer et sieht jot us. Jetz mösse mer nur noh wisse, wie mer dat eijnboue. Ville Dank & dousend merci ald ens! Düüvelskääl 19:24, 10. Nov. 2006 (UTC)

  Isch hann jesinn: en paar Mol steht noh ëij för ein/e dren - es dat met Absischt? Düüvelskääl 19:56, 10. Nov. 2006 (UTC)

  Houpsick un Lemma-Üvverschrifte[der Quälltäx ändere]

  Dä Klaaf jeht wigger. Jetz dun mer beklaafe ov de Houpsick un de Lemma-Üvverschrifte noh dem Wrede jeschrieve wääde solle. Isch fänd et jot wann so vill Lück wie möschlisch medmache domet mer endlijj zo enem Entschluss komme. Luur he: [1]

  Düüvelskääl 19:54, 9. Nov. 2006 (UTC)

  Hülp dir dat wann mer disch zum Köbes mache? Isch würd disch vürschlare un för disch stemme. Isch jläuven dat es keijn Problem. Düüvelskääl 17:44, 11. Nov. 2006 (UTC)

  Ich kenne mich nit us met däm technische Krom un met de Rejele för en Köbeswahl. Ich well och kein Kontraposition zom Purodha. Wann hä och doför es, dat ich met en die Köbesjrupp kumme, un sich en Mehrheit en dä Avstemmung fingk, dann hätt ich nix dojäje. Die Idee met dä Köbeswahl künne mer jo ens em Aug behalde. Ävver noch ens: Mer müsse zesamme (!) en Lösung för dat Jedöns üvver de einheitliche Schrievwies en de Navijation finge. Su dat mer demnächs nit alle naslang widder et nöttele/diskuteere/ändere aanfange. --Caesius 12:34, 12. Nov. 2006 (UTC)
  Esh sinn dat jenou esu. Dröm finge esh och di Idee, dat mer enß zusamme kumme künne an_on_fö_sesh joot. Jez eß ävver jraad dat doof fö_dä Düüvelskääl, wëijl dä do wickßte Wääsh_en_et Rhingland hät. Fellëijsh — treffe hen oddo her, Köbes hen oddo her — künne mer Desh jo alls_enne Moderator jewenne. Esh mööch dä aktoälle Hen un Her med däm Düüvelskääl ophüre han, un esch mösh, dat mer enß janz en Rou ußlote, wat mer för en Möschleshkëijte met dä Mediawikki-ßoffwäer han, un wat mer för_en realißtische Möschlishkëijte hann, dat mer de jrüßte Filfalt an Shprooche/Dijalëk/Schriifwise ungerstöze künne. Jëz dirëk, un mem Blek drop, wat en 5 un 10 Joohr kumme sůll. (Un nevvebëij möösh esch jän ming Weßße övver dä jannze tëschnesche Krom wiggo_jevve, wo et mansh Överläjonge ëijnfacho määt, wëm_mer di_fun jät kënndt) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:29, 12. Nov. 2006 (UTC)

  Et jeht mir nit um en Jejeposition zem Purodha, zundern um en Hölp. Isch hann vun dä ripoarische Schrievwiese nit esuh vill Ahnung wie do, un isch merk dat dat weschtesch es, wann mer dat jetz zem Thema maache. Ming eijene Klopperei med däm Purodha hät janz andere Jründ, da jangk et öm dat eijenmäschije Festläjje vun Rejele dorsch dä Purodha. Dat hat äwwer nüüt domet ze donn of do Köbes bes oder ned. Düüvelskääl 17:37, 12. Nov. 2006 (UTC)

  Leev Caesius! Op dä Sick Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas konnt ich nit esuh richtich op ding Vürschläch antwoote, un ich wollt dir noch en paar Sach explezeere, domet do Bescheid weiß.

  Dat wor ja esuh ene witzijje Vürschlach op de deutsche Wikipedia, dat mer en separatistische rhingländische Wikipedia opmache künnt. Ich han nit em Draum jegläuv, dat mer dat wirklij dorchkrijje. Un op einmal hä mer se jehabt, un se es mir an et Hätz jewachse. Dä Purodha un isch, mer wore de Köbesse, en paar Lück sin dobeijekomme un mer hän Aatikkel jeschrevve. Met dä Zick han isch äwwer jemerkt, dat nit esuh vill neue Lück dobeikomme wie in andere Wikipedias (z.B. op dä alemannische), dat de mieste neue Aatikkel vum Purodha oder singem Bot sin un kei Information enthalte (z.B. de Jahreszahle von 0 bes 2000 sinn fass all leer, un de 1000e Avközunge enthalte nur Verweise), un dat et Kritik an uns Schrievwies jejevve hätt, un isch simmeleert wie dat all kütt. Isch hatt dat Jeföhl, uns Wikipedia wööd vill ze komplezeet un schreck de Lück av. Isch han mit däm Purodha üvver de Schrievwies un üvver de Struktur von uns Sachjropp jeklaaf, ävver hä hätt sing eijene Idee jehabt, un hä wollt dat et esuh bliev wie hä et von Anfang an vürjeschlare hätt.

  Un jätz moss isch sare: mir es dä Adam Wrede un de Akademie dressejaal, ävver isch wor fruh, dat do un en paar andere Lück sich engageet hän för en klorere Schrievwies von de Navijation. Nit weil ich jet jeje dem Purodha sing Schrievwies ha, zundern weil isch et jot finge wann vill Lück dä öffentlijje Bereich vun dä Wikipedia (also de Navijation, de Sachjropp, de Schablone etc. ...) lese könne. Dat es am einfachste met ener dokumenteeten Schrievwies. Dröm han ich dä janze Stuß anjenfange met dem Ömdäuve etc., domet mer emohl ens Klaafe kütt. Ich ben sicher: wann mer dat all jet einfacher jemaat hän, dann weed et och einfacher neue Metmacher ze bekumme un de aue ans Schrieve ze krijje.

  Un jetz kütt de Antwoot op ding Vürschläch: do häs jesaat, eijentlisch müsste mer och dä Inhalt vun dä Aatikkel opräume un benenne, en wat för enem Dialekt et jeweils jeschrieve es. Ming Antwoot es: isch fingk dat jot wat do vürschlächs. Isch jläuv dat de Wikipedia dadorsch interessanter, attraktiver un bunter weed. Ävver: leider kann isch jar net vill dazu sare. Weil ich, wie do vielleicht ad jemerkt häs, selvs keine richtijje Dialekt schwaade. Ich han als Panz en Bonn, als Keng en Rhingbach un als Kenk en Oche jewohnt. Ich han vun allen den Dialekten jet metjenomme, ich saare normalerwies au för aal, ävver Kalv un Panz un net Kauv un Kenk. Ming Sprooch es en Jemangs met von allem e bessje. Un wo ich jetz in de Schweiz wohne, cha i fascht bässer Bärndytsch rädde aus myni eigenti Sproch. Wie ich versöökt hän Kölsch ze schrieve (luur noh Fesch, Hirring (Fesch) un Woosch), hät dä Purodha flöck protesteet. Un dröm wör et mer liever, mich in dä Wikipedia jet em Hingerjrund ze halde un för en klore un einfach Struktur ze sorje, un av en zo en Aatikkel ze schrieve. Ävver dä janze quasi-linguistische Krom kann ich einfach nit mache. Ich fingk dat jot, ävver ich kann da eijentlijj nit mitschwaade.

  Dat es dä Jrund woför ich op dinge Vürschläch nit direk jeantwoot han. Un et es och dä Jrund woför ich dich zem Köbes vorschlaare däät. Weil wann dat flupp wat do denks, nämlijj dat et zo einem Lemma mehrere Aatikkel in mehrere Dialekte jitt, dann weed de Wikipedia op ripoarisch mieh wie en Spillerei, dann kritt et ene echte Mehrwert. Um esuh en Projekt ömzesetze, brauch mer en Köbes, dä sich domet kennt.

  Merci för ding Engagement

  Düüvelskääl 21:54, 17. Nov. 2006 (UTC)

  Leeven Caesius,
  do häß lëijdo këijn e-mail Adräß ennjedrare, esch wullt Der jrad enß enne Lengk op dat Bettawikki zoscheckke :-( do sullte mer nämlesch këijn Lenkß fun op öffentlijje Sigge donn, domet de SPAM-bots un esu nit do drop kumme sůlle. He fingkß_de dä URL, moß_De desch enlogge, Dinge Name wëijß_De jo, un wënn_esch Der sare, dat Paßwoot hät 8 klëjn_Bochshtabe un ëijne-Shtresh do zwesche un De wëijß jo wäje wat fö nem Kood de do erinn wellß… — wänn_dat nit hellef :-) do mößße mer norr_enß luure. Wenn_De op Betawikki beß, melld Desch do aan, shtëll Ding Shpooch enn, maach Der en Medmaacher_sigg (Wat do jefrooch eß fingkß_De bë_mier und bë_m Gangleri), luuer Desch öm - do weeß de beshtemmp et ëijn oddo anndere fenge wat De jlish bëßßo maache kannß. Then ask someone on #mediawiki-i18n to give you enough privs (on my behalf if I'm not there) so as to test all the less public stuff and make local changes as well. Di määß De et Bëßß hee bëij unß em Wikki och, dat mer hee en aktoälle Väsjon hann. Enne schöne Jroß, un ish freu mesch dat Do esu fill Ärbëijd määß! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 16:08, 19. Nov. 2006 (UTC)

  Purodha, dat häste jod jemaht. Ich ben am Teste. --Caesius 14:03, 20. Nov. 2006 (UTC)

  Message-Interface[der Quälltäx ändere]

  Aanjefange hät et met däm searcharticle, dä nit dren wor. Zickdäm ben ich nor am söke/lese. Enzwesche han ich ding neu ksh-rt jefunge un merke, dat ene janze Püngel noch ze ändere es. Dä searcharticle es nor eine vun dänne hunderte Parameter, die mer üvverpröfe mösse. Do häs dä searcharticle em ksh-rt ald enjebaut. Usserdäm well ich och all die statische Links erusnemme, su wie de dat en däm ksh-rt och jemaht häs. Dat wat mich et miets stöört, es dat de Reijenfolje vun dänne Parameter jedes Mol widder anders es. Ich han hee jetz ald 5 verschiedene Versione, deutsch, englich, ksh su wie et jet läuf, ksh-wreka un ksh-rt. Ich kummen met däm italienische Krom op dä Beta-Sigg, wo mer am Teste sin, nit ze Rande. Wat ich jetz bruche: Wo steiht e Message-Interface, dat mer als Ausjangsbasis för neu Versione nemme künne un wo all die Parameter dren sin? Oder anders jefrog: Wo häs Do Dich draan orienteet, bei Dingem ksh-rt? --Caesius 17:47, 26. Nov. 2006 (UTC)

  Dat hann esch dousend mool ömjemodelt, un Anndere och. Aanjefange hann esch med däm WikiMedia Appachtemeng en dä Wikoelsch en Deutsch (paa winnije Säshelshe) wiggo jemaat op änglesch em WikiMedia Appachtemeng en ksh.wikipedia.org, dann fun doo noh_m BetaWiki empochtėert. Fun doo alß Täx expochtėert. Un dann bëij mir o_m Räschno med däm deutsch un änglesch nëvvenanndo_jelaat, dann em Wikki affjespëijshot, fun doo häddet dä rotem liss en_et svn empochtėeet, do wood_et widdo paa_mool jeänndot, dannhann_ejj_et widdo ussem svn runger jehollt, bëij mir de allonöüßte Aanpaßßonge, jemaat un widdo enn_et Wikki erin.
  Wat esch am fosöke ben, eß esu fill wi mööschlesh de orrjinal Zwesche-Övverschreffte un de Rëijefollsch fum änglesche (de Motto oddo do Fatto fu alle anndere Shprooche) erin ze krijje.
  Dobëij es de Rëijefollsch ungescheedlish. Es ävver ëijnfacho et noch Teeme zotteet ze hann, dat op Allfabett ömzotteere eß dann jo ihjo ëijnfach.
  Dat Beta Wiki schwadt Finnish. Do kanns_De Det ävver an anndo Shprooch enstelle. Ish ben och bëij mir om ßöövo am brassele, dat mer dat met dä Varijante jen krijje - klabb_ävvo noch nit. Do kannß_de et jo och enß probėere. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:54, 26. Nov. 2006 (UTC)

  noch ens: Lemmata-Titel[der Quälltäx ändere]

  Do häs op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas för minge Vürschläch jestemp, ävver de Avstemmung hätt jezeich, dat et noch Knies jitt zwesche de Medmacher. Jetz han isch noch ens en paar Beispill opjeschrevve op Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas, un mich däät schwer interesseere, wat do doför denks. Düüvelskääl 22:28, 29. Nov. 2006 (UTC)

  Isch wollt en Schabloon mache: Aatikkel jeschrieve en enem Jemangs vun Dialäkt för Aatikkel ze markeere, die en kein richtijjen Dialäkt jeschreve sin. Isch verstonn ävver noh nit wie dat jeht mit den Schabloone Aatikkel op .... Esuh könnte mer mit dä Zick all Aatikkel markeere. Wat denks do dobeij? Noch en Frooch: nohm Wrede heiß et Köch, net Kösch, wat säät de Akademie derbei? Un wat denks do, heis et För ze esse oder För ze Esse? Isch mein et wöör en Infinitiv, op Deutsch für zu essen, nit en Substantiv (Für zum Essen). Düüvelskääl 20:02, 30. Nov. 2006 (UTC)
  Wat denks do derbei: Ies (för ze esse) (Üvversech)? Könnt noh jet schöner weede. Düüvelskääl 18:41, 1. Dez. 2006 (UTC)
  He es noh jet: Saachjropp:Lemma met unklore Schrievwies Düüvelskääl 10:44, 3. Dez. 2006 (UTC)

  Köbes-Rechte[der Quälltäx ändere]

  Jetz hämmer entschiede, Schablone un Sachjropp op Kölsch nohm Wrede oder dä Akademie ze benenne un ze schrieve. Ich fingk die Avstemmung woor klor jenoch. Dat Problem es jetz, dat dä Purodha dat net akzepteet. Wat ich unger Wikipedia:Schrievwies opjeschreve han, hätt hä fottjeschmesse un schriev jetz, et wöör noch all unklar (wat nit stemp). Dann han ich op en paar Sigge en neue Schrievwies-Schablon einjebaut, un se jeschötz, ävver hä reverted dat ohne Kommentar (luur unger Spruut, Schabau, Quallmann). Wann ihr wollt, dat mer de Schrievwies he jet klorer krijje, broch ich Hölp. Dat könnt sin, dat ihr däm Purodha mieh op de Finger luurt, oder dat man him för e Zick singe Köbes-Rechte wechnemmt. Allein kann ich dat nit. Düüvelskääl 16:30, 2. Dez. 2006 (UTC)

  De Schriifwiise Beschriive[der Quälltäx ändere]

  Leven Medmaacher:Caesius,
  Luur_enß en dä Sigge he, wo esch nöü jemaat hann odo jet bëij_jeschrevve hann, ävver_sch_be_mer nit sescher, dadd_esch di Schriifwiise ėmmo reschtesch jeroode hann.

  De {{Beijdraach_op| ... }} Zeddelle hann_esch ald erinn jemaat. Dankeschön. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:33, 7. Dez. 2006 (UTC)

  Wie jeit et wigger?[der Quälltäx ändere]

  Leev Caesius: ich sinn em Momang net wie et he wigger jonn soll. Ich han dat Jeföhl, dä Purodha will un weed uns nit helfe, dat neue Interface inzeboue (hä säät, hä hätt kei Zick weil ich in ophalde - ävver hä hätt och nie klor jesaat, dat hä dat neue Interface als Standaad akzepteet). Hä blockeet de neue Schablone un dat Ömdäufe vun Sachjroppe. Hä määt selvs neue Rejele un dröck se dorch (z.B. Schablone dörfe nur op de Klaafsigg). Hä säät, dat es all de böse Düüvelskääl schuld - ävver hä hätt ja och Edits vum Jan Wellem un vom Jüppsche rückjängich jemaat. Jetz well ich von dir och ens e klore Ansach, wat do un de andere Metmacher wolle. Ihr künnt wann ihr wollt neue Köbesse wähle oder avsetze. Ihr mösst et nur mache! Esuh wie jetz - kann un well ich he nit mieh wigger ärbeide. Et jitt Avstemmunge, ich mach dat wat de Medmacher saare, un hingerhe stonn ich allein do jeje de Purodha. Dat mit dem Wrede wor jo nit minge Idee. Also: de Metmacher mösse mir klar sare, wat ich mache soll. Ich kann ophüre, an de Templates un Sachjroppe un Schrievwiese ze ärbeide. Ich kann wigger mache. Ävver ich moss wesse, wat ihr wollt. Un wann euch de Purodha wichtijer es wie de Schrievwies - och jot. Ihr künnt och mich avsetze - ich weed nit krische. Ävver esuh wie jetz - jeit et nit. Düüvelskääl 10:45, 20. Dez. 2006 (UTC)

  En Rou looße_eß ävver nit ußtuusche.[der Quälltäx ändere]

  Leven Caesius Üvver die Städte-Schablon weed noch diskuteet. Bes mer en Entscheidung han, sid esu jod un doht die Schablon en Rauh losse. - Hallden_esch fön_joode Idee, hann_esch och däm Düüvelskääl fürjeschlare, ävver dann moss_et och eeds_enß bliive wi_t eß. Beß mer klooh han, wi_jet weede wäät, looßen esch di fodubbelte Schabloone lijje, wi se senn, un dat hadd_esch beß jäz och esu jehallde, wëijl esch et jo nit fottschmiiße well, söndonn well, dat dat jebruch wääde kann, wat dren shtëijt. Ävver uß minger Seesh kann Schabloone Fodubbelle (am Ëng eß dat jo öm et fo_sekßisch_fache eröm) esu këijne Wääsch sinn. Mößße mer beklaafe. (Ävver esch dängg_och, mer fange enß fürre aan) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:18, 20. Dez. 2006 (UTC)

  Domet mer onß nit mißfoshtonn — esch hann di zwëij Opproofe fun Schablone, di Do jäz jetuusch häß, med dä Zosammefaßßong „En Rauh looße“ zoröckjenumme, domet mer nit noch mieh Schabloone met fodubbelte Oproofe krijje, sönß nix. Esch han övvohoup nix dojäje, wann_ennem Attikkel wi Jläbbish enne anndorre Täx en_do Navvi shtëijt wi sönß woh. — Et jëijt mer nur do dröm, dat mer nit met 60 (Kopiije) vun (x Krëijse + y Rejirongß_Bezörreke + 2 Lanndschaffß_Fobännde) en 3 Schriifaate, =~55000 fun NRW alld_allëijn do sezze. Wann dann nämlejj_enß Ëijne jät änndere well, dat jitt Kaos un ennne Brassel, dä dooht Daare. Allso lom_mer eetz dëngke un dann hanndelle. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:44, 20. Dez. 2006 (UTC)

  Dat Thema met dänne verschiedene Schrievwiese vun Städte, Kreise un esu wigger ... es nit esu einfach. Met de Ääddeil es dat nit anders. Un et es noch nit klor, wie mer dat en dr Jreff krije. Unse Purodha schriev dat noh sing "ripoarisch Tön" (un dät dat jään üvverall esu maache). Däm Purodha sing ripoarisch Tön sin e Hilfsmeddel, öm ze zeije, wie sich de Sproch aanhüürt. Sprochwesseschafflich nennt mer dat "Lautschreff". Dat wat hä (Purodha) noch nit verstande hät, es, dat sing "Lautschreff" kein richtije Schreffsproch es. Süüd Ammärrika es ein vun tausend Möchlichkeite. Zo däm Thema "Lemmata op deutsch": Op deutsch ... wör ene Kompromiss ... ävver wat fün Schrievwies hät dann dä Atikkel? Un dann ha'mer en Diskrepanz zwesche dä Schrievwies em Lemma un dä Schrievwies em Atikkel. Un usserdäm: Wat du'mer, wann einer ene neue, eije Süd-Amerrika Atikkel en däm Platt vun singem Dörp schrieve well? Ich jleuv, do sin dä Purodha und ich uns einich ... dat mer dat zolosse! Wo'mer uns ald halvwäächs einich sin, es de Schrievwies en de Schablone. Wat de Schablone am Engk vun enem Atikkel aanjeit, ben ich för en Lösung (Kompromiss-Vörschlaach), su dat die Lokal-Patriote nix ze nöttele han. --Caesius 13:47, 16. Jan. 2007 (UTC)
  Moin Medmaacher:Caesius, esch han jëz këij Loß ob_en nöüje Dißkeßjon. Ävver „Luut_Schreff“, dat shtempp ëijnfach nit; Och Luutschreffte sin reschtijje Schreffte (wat dann sönß? Morsezëijshe? Fahne_Wedellëij?); Esch däät jään överall alleß en dä SchriifWiiß „ripoarisch Tön“ hann, eß jeloore, dat möötß Do allmälesch no_wörklesch bëßßo weße, esch well All de Schriifwiise hann! un op këijn_ëijne fozeschte; Et sin nit 'ming' „ripoarisch Töhn“, hüür op esu enne Driß ze behoupte; un dä User:Abzt, dä hät bloß övver et Fenge un nit dubbeld Aanläje bëij de Atikkelle jeschrevve, Ding Antwoot hät domet koum jët ze donn - joot, di Saache hange zesamme. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:28, 17. Jan. 2007 (UTC)

  eijentlich möt dat jetz heiße: 'Enlogge / Metmaacher wääde' su wie dat en ksh-wreka defineet es 'userlogin' => 'Enlogge / Metmaacher wääde',.

  Domet ich dat jetz ens verstonn: Wat dät passeere, wa'mer dat hee jetz fottschmieße däte? Dann weed dä Default vum ksh-wreka aktiv?

  Dann künnte mer doch eijentlich dä janze Krom hee met däm MediaWiki verjesse? Dat heiß leddich maache. Oder wat weed dann noch üvver die Enstellunge hee (MediaWiki) jesteuert? --Caesius 16:15, 24. Jan. 2007 (UTC)

  Luur noh op Special:Allmessages. Dat rude es MessagesKsh.php, also jetz WreKa. Dat jröne es MediaWiki. Wann de MediaWiki fottschmiesse deis, dann weed et jrou, un nur noh de MessagesKsh.php weed jebrouch. Allet wat ruud/jrön es ka mer fottschmiesse.

  Usser:

  • de Purodha säät, da wo script dren es, könnt et Problemsche jevve, mööt mer also teste
  • e paar MediaWikiMessages losse sich net fottschmiesse. Et sin nur e poor, dat könne mer en ander Mol löse.

  MediaWiki:Userlogin han ich ad fottjeschmesse. Lur wat passeet es.

  Düüvelskääl 17:47, 24. Jan. 2007 (UTC)

  süch hee: MediaWiki Klaaf:Userlogin --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:41, 24. Jan. 2007 (UTC)

  Usserhalv vun ksh[der Quälltäx ändere]

  Hej Caesius - luur he: [2]. Watt es da loss? Düüvelskääl 14:13, 25. Jan. 2007 (UTC)

  Hee noh jet wat de m:User:Purodha ad lang pfleech, ävver jrad widder op de neuste Stand jebracht hätt: [3]. Düüvelskääl 18:35, 25. Jan. 2007 (UTC)

  Do well einer Dich als Alleinherrscher?[der Quälltäx ändere]

  Häs de dat ald jesinn? Jetz kannste zeije op de Kooperation wells oder nit. --Caesius 16:21, 25. Jan. 2007 (UTC)

  Ja, hann_esch_mer aanjelooert.
  Jo nattörllesch well_esch. Wat shtellß Do Der jenou füer? (LOL: „Alleinherrscher“!) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:43, 26. Jan. 2007 (UTC)
  Ävver esch moß och saare — wann et nit nur enne Jux eß, un dat wörreklesch Ëijne esu süüht — dat eß natöllesch Kappeß. Enne Köbes eß këijne Hächsho, söndern en Bedeenong. Un dat eß me_m Wikki_Köbeß nit anndoß. Pass_op, ėsch schriive noher noch jët mieh, jez moss_esch jraad tellefonierre. Wänn_ej_et fojäß oddo nit mieh dozo kumm, erenner mesch!, wamm_er onß treffe, esch hoff jo, dat es balldt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:43, 26. Jan. 2007 (UTC)
  Künne mer dat met däm Stammdesch nit als Teaser op de Haupsigg schrieve? Vielleich kumme jo noch e paar mieh wie mer zwei (un die nit zo wigg fott wonne) un han Interesse, dat et kooperativ wigger jeiht? --Caesius 09:51, 27. Jan. 2007 (UTC)
  Maach dat. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:34, 28. Jan. 2007 (UTC)

  Do häs rääsch. Mer könne dem Purodha nit vürwerfe, dat he Sockepuppe brouch, wann mer et nit beweise kütt. Et es och nit wahrschinglich dat he met dem User:Satansbraten identisch woor - eher en andere Metmacher, ävver mer wesse nit wer. Ich weede de Vorwörfe överall erussnemme. Ein Frooch han ich ävver noh: mer han a Püngel Metmacher ohne Edits. Et könnt sinn, dat die wer anjelaat hätt, öm de Metmacherzahle huhzedrieve. Ich wööd et joot finge, wann all aktive Metmacher opschrieve künnte, ov se Sockepuppe anjelaat hän oder net. Düüvelskääl 18:11, 29. Jan. 2007 (UTC)

  Ich han dat MediaWiki-Appartemeng opjerümt. Ich han och de Sigge fottjeschmesse, die em aale un neue Interface jleich woore - weil mer weiß nit, ob en Zokonft dat nit wer anders schrieve well. E paar klei Sache fehle noh. Dat sin:

  1. englische Usdrück im WREKA-Interface. Da han ich zem Deil de aale Schrievwies jelosse, zem Deil han ich versöök, dat noh WREKA ze schrieve. Esuh oder esuh mööt et noh en dat Interface erinn. E poor sin ruud/jrön markeert - de miehste sin ävver jrau. E poor sin dobei, die mer kaum brouch, ävver zem Beispill och MediaWiki:mypreferences.
  2. englische Wööter, die do üvversezz häs: zem Beispill Brauser oder Sörver. Ich dät vürschlare, dat mer dat op englisch schrieve - mer kann et dann leichter lese.
  3. he han ich nit jewoß wat domet es: MediaWiki:Common.css, MediaWiki:disambiguationspage, MediaWiki:edittools, MediaWiki:Googlesearch, MediaWiki:loginend, MediaWiki:Monobook.css, MediaWiki:Monobook.js, MediaWiki:Sharedupload, MediaWiki Klaaf:Cite text
  4. MediaWiki:Contribute hätt de User:Purodha hück neu jemaat, ich weiß nit woför
  5. wann mer sich aale Versione vun ene Sigg anzeije löss, jitt et Problemsche met Sonderzeiche. Süch och MediaWiki Klaaf:Previousrevision un MediaWiki Klaaf:Nextrevision
  6. de MediaWiki:Sidebar mööt noh einjestellt weede
  7. he es noch ene Fehler: MediaWiki Klaaf:Logouttext, un do och: MediaWiki Klaaf:Showbigimage
  8. he mööt noh Klaaf ömjetrokke weede: MediaWiki Klaaf:userlogin

  E schöne Jrooß! Düüvelskääl 18:38, 3. Feb. 2007 (UTC)

  Ich wör fruh, wann do jet derbei schrievs zo ming Kompromess-Vürschlach. Domet de Knies en Engk hätt. Düüvelskääl 19:32, 6. Feb. 2007 (UTC)

  Unsere Shtammdesch[der Quälltäx ändere]

  Hät mer jefalle Minge Hëijmwääsh wo och prima. Hä kohm püngklesch öm :17, hät joot jepaß. Un dann hann_esch mesch nattörlesch aan et Lesse jemaat Ėsch hann ad ättlijje Froore beanntwoot, wo_sch ald längo med_erröm_jeloufe wooh. Un luur_enß hee (aanjefange, ävver esch krijj_et zig Sunndach nit fädesch). Wat mer noch zom „Opodeme“ enjefalle eß — wäm_mer_et „op_odeme“ schriif … 
  Schad, dat De dat Beld med dä Weetschaff „Op d'r Eck“ nit op Commons jelaat häß, dat däd_esu schöön en dä Atikkel bëij de:Ripuarische_Dialektgruppe#Schilder_und_Inschriften paßße. Vellëijsh maar_ejj_enß enne Ußschnett do_fun do hen. (Enzwesche jedonn) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 04:23, 7. Feb 2007 (UTC)

  De Schäl Sick well dä Atikkel Schäl Sick op Vordermann bränge. Dat fingen ich absolut en Odnung. För mich es och dä Bejreff "Schäl Sick" maßjebend und nit jet anderes. Wie de Schäl Sick jo ald jeschrevve hät: Dat es ene Eijename. Ich wör doför, dat dat och als Eijename en de Üvverschreff/Lemma/Atikkelname kütt. Mer sin noch dobei ze kläre, wie mer met verschiedene Schrievwiese ömjonn. Dobei ha'mer noch kein Einijung. Sulang mer die noch nit han, ben ich dojäje, dat die Schäl Sick unger Shääl Sick ze stonn kütt. Dat pass nit zosamme. Un dat wör ene Präzedenzfall för de Dominanz vun de ripoarisch Tön bei de Lemmata/Atikkelname. Ich han nix dojäje, dat die neu Version unger Schäl Sick jeschrevve weed. Wann do de Schäl Sick *unbedingk* unger Shääl Sick ze stonn han wells, dann sollte mer dat jetz kläre--Caesius 13:04, 8. Feb 2007 (UTC)

  • Mer hatten alld en Ëijnijong, dat mer eetz kloh krijje, wi_jet sinn sull, un esu lang bliit dat, wat mer hann, wi_jet eß. Dann lom_mer unß och do drann hallde, un de Ömlëijdonge (Redirects) en Rauh looße, un de Atikkelle do wiggo schriive, wo se aanjefange senn.
  • Wäm_me onß am Ëng jeëijnesch hann, dann es_enne Atikkel flöck ömjenannt, un och flöck opjedëijlt, wann nüüdesch. Fodëijlte Shtöckke widdo zosamme knuuve, ess_enne Houfe mieh Brassel, do sim_mer onß jo hoffentlesch all drövver em Kloohre.
  • Allso, Caesius, esch hann janit drop jeluuert, wat mer do jäz förr_enne Tittel hatte, wöör_et ömjedriiht jewääse, hädd_esch de sëllve Antwoot jejovve. Esch hann jät dojäje, wäm_mer emmer widdo forsöök, dat beßje, wo_mer onß enß mööselish jenoch drop jeëijnesh hatte, widdo kapott ze maache.
  • Wämmer jäz aanfannge wolle över Schääəl Sik, Linkß, uew. ze shtrigge of dat Name wööre — fun Ööt jo beshtemmp nit — künne mer maache. Ben_esch ävvo dojäje, esch well mesch domet nit ophallde. För unß Ziil breng_ed_oß nix. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 14:02, 8. Feb 2007 (UTC)

  Zerrög_Nämme[der Quälltäx ändere]

  Do häß mesch op dä Ëck_Klaafsigk jefrooch, of De jät zeröcknämme künnz. Mer fällt do nor enn, dat De däm Raymond en de Wikkipedija op Deutsch jät jeschrevve häß, wat net stemmp (Esch däät saare, draanschriive, dadd_et fokiert woo, dat de dem Düüvelskääl singe Drißß falsche Fodäschtejong widdojejovve häß, mööt jenooch sinn) Künnt sinn, su_jät häß De, hee bëij_onß, hee un do och jeschrevve, hann_ejj_ävvo nit mieh em Kopp. Wänn De jät fingkß … --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:21, 10. Feb 2007 (UTC)

  Wrede un Akademie sin nit wesseschafflich?[der Quälltäx ändere]

  Do schrievs op Metmaacher Klaaf:Jan Wellem: "Däm Caesius sing Lokalliseerungstëxte sinn nit weßßeschafflesch beleesh, et sin_emm sing ëijene". Hm ? Professor Wrede nit wesseschafflich ... de Akademie nit wesseschafflich ... wodrop wellste erus?--Caesius 16:02, 10. Feb 2007 (UTC)

  Stemmp, dat en dä „“ hann esch jeschrevve. Dat ußßerhallef fun dä „“ häß Do jeschrevve, do kann_esch nix für, un däht dad_och nit ongerschriive. Un nu?
  Wo well esch drop eruß? Nit esu fill Bohëij hann?
  dat eß enne weßßschafflesch beleschte Saz op Ripoaresch:
  [1] [2] [3] [4]
  die Glocke lügge us bai Tsit en de Kirch ze jon
  1. Kölsch noh Akkademie
  2. Jießdorver Platt (litt bëij Prümm en de Ëijfel) noh_m LVR
   Sigg 26 en Peter Honnen: Rheinische Dokumenta, Lautschrift für Rheinische Mundarten, Mundartdokumentation im Rheinland. vorgestellt nach Vorarbeiten von Fritz Langensiepen. Rheinland-Verlag, Kölle, 2. Opplaach, 1987, ISBN 3-7927-0947-3
  3. Kölsch noh_m Wrede
   Sigg 183 en Adam Wrede: Neuer kölnischer Sprachschatz, Kölle, 1956-1999, 12. Opplaach, Erster Band A - J, ISBN 3-7743-0243-X
  4. Kölsch noh_m Wrede
   Sigg 302 en Adam Wrede: Neuer kölnischer Sprachschatz, Köln, 1956-1999, 12. Opplaach, Erster Band A - J, ISBN 3-7743-0243-X

  --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:21, 10. Feb 2007 (UTC)

  Metmaacher oder Medmaacher?[der Quälltäx ändere]

  Op Metmaacher_Klaaf:Jan_Wellem es mer ene ruude Link opjefalle. Wovun hängk dat av, ov Metmaacher:Caesius oder Medmaacher:Caesius jenomme weed? Mer han uns op Metmaacher als default jeeinich. Wo es die Enstellung, dat mer dat einheitlich op Metmaacher krije?--Caesius 16:15, 10. Feb 2007 (UTC)

  • Vun dä Zoot hammer maßßish, zick dä Düüvelskääl un dä Raymond förr_en kapodde Lokalėsėerong jesorresch han. Nit nor dat. Fille Sigge, wam_mer se editėere dëijt, sin hengo_her nit mieh en ire Saachjroppe dren. Dat hann_ejj_ald drëij_mool wo opjeschrevve. Dad_es jäz jenooch. Esch well nit mieh.
  • Et hängk do fun aff, wat De tippß. Wööhß_De do drop jekumme? Kannze allso alle Änndere, wann_se Desch shtühre. Ävver et sinn_er minnßtens paa Dousend. Kannß_e Der övver en Söndersigk aanzeije lohße. Ävver Do kanns_och wahde, beß di Fääler behovve senn, dann ess_et fun sëllvo widdo joot.
  • Mer hann Onß nit op „Metmaacher“ als default jeëijnesh. Dat künne un dörrve mer nit donn, wëijl_et täschnesche Kokkolooreß wöh. Wënn de Lück de Täshnikko en Rouh werreke lööhte, hätte mer dä Schëijß nit, un esch bröht këij Frore ze beantwoote, wat emmer widdo Zick koß.
  • Woh de Enshtëllong förr_et ëijnhëijtlesch maache wöh, kann_esch Der nit saare, wëijl mer nit kloh es, wat De jenou bewerrek hann wellß, oddo woh De hen wellß. Enß affjesinn do_fun, dat dat em Zwëijvel och blooß nix nözze oddo nit fluppe däät. Di Saachjroppe, Medmaacher, usw. — alljemëijn, de Appachtemeng-Name — shtonn enunß Sigge dren. Wänn_De loßß hann wellß, moß_De se ännderre. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:21, 10. Feb 2007 (UTC)

  Sharedupload för uns Wikkipedija[der Quälltäx ändere]

  Dääts De ens noh MediaWiki:Sharedupload luure, wo esch de ksh-rt Väsjohn drop koppeet hann, un dat en dä Forrem övversäzze no ksh-wreka? Schöne Dank! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 00:10, 17. Feb 2007 (UTC)

  Hi Caesius,

  luuer dorr_enß enß op he di Änderong, ov_esch mesch bëij dem Wrede singe Schriifviiß on_nit fodonn hann. Dankeschön! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:55, 24. Feb 2007 (UTC)

  Bitte schriif Ding Ennspröch KONKRET op di Köbes-Wahl-Sigk henger di Stell, wo öm Ennshprösh jebedde weed. An besten_esu, dat mer se eine noh_rem anndere dorschjonn un ömsëzze kann. Un dat dat och Jeede met_denke kann, wat do paßßeet eß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:47, 25. Feb 2007 (UTC) Ach noch jët. Do schriifß op dä Klaafsick jët fun „blau“. Bei mir eß nix blau, esch kann domet nix aanfange. Beß esu joot, un nemm de Name, wäje de Kloohëijt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 13:49, 25. Feb 2007 (UTC)

  Zigg Woche schriifß_De, do wellß dä Affwal-Wonsch fum Düüvelskääl jäje mesch fum Desch hann. Jëz op ëijmol wellß_Den behallde, opwohl_e ällder eß, wie dr zweite Dorschjang fun de Köbes_Wale, un allso ëijentlesch alld läng affjeloufe wör. Nohdämm sesch dä Düüvelskääl övver en Woch nit öm sing Saach jokömmert hät, han ish jetz jedonn, wat Dingem Welle ëntshproche hät. Wenn De mer enne Jrond sare kannß, woröm Do noch mieh Zick bruchß, öm Der felleijsch enne Ennsproch ze övverlääje, bitte, sollß_De se han. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 23:32, 26. Feb 2007 (UTC)

  Ich wollt nur mal ne Gruss loss werde. -- de neue 00:45, 2. Mäz 2007 (UTC)

  Bericht im WDR über kölsches Wikipedia[der Quälltäx ändere]

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  mit Interesse habe ich gelesen, dass Wikipedia jetzt auch eine Ausgabe im kölschen Dialekt anbietet. Das finden wir sehr interessant und würden unter Umständen gerne einen Bericht für den WDR/ARD darüber machen. Können Sie mir sagen, wer hier für mich der richtige Ansprechpartner ist?

  Nachdem wir bereits heute (Mittwoch) Nachmittag über die Themen der nächsten Tage und Wochen konferieren, würde ich mich über eine schnelle Antwort freuen.

  Sie erreichen mich am besten unter der E-Mail Adresse jens.eberl@wdr.de. Vielleicht können Sie mir eine Telefonnummer hinterlassen, unter der ich Sie erreichen kann.

  Vielen Dank und beste Grüße

  Jens Eberl

  WDR/ARD Aktuell


  Hallo Herr Eberl,
  Caesius ist zurzeit abwesend. Wenden Sie sich doch bitte an unseren Admin (auf ksh.wikipedia Köbes genannt) Purodha Blissenbach, der ksh.wikipedia nicht nur "softwaremäßig" betreut, sondern auch Initiator und Mitbegründer von ksh.wikipedia ist.
  Mit freundlichen Grüßen
  --Jüppsche 17:36, 12. Dez 2007 (CET)[Beantworten]

  I would like to ask for a Bot flag for GhalyBot

  Thank you ! ------Ghaly 07:54, 27. Mäz 2009 (CET)[Beantworten]

  Isch wönsch Disch em Naam va ksh-Wikipedia schünn Weihnachtsdaach. --BBKurt 17:04, 24. Dez 2010 (CET)[Beantworten]

  Leev Caesius. Do woors ons en jruße Hülp he op de ripoarische Wikipedia, un ene joode Köbes. Ävver jetz häs do sigg 4 Johr nüüs jeschreve. Drom määt et keine Sinn dat do he noh Köbes bes. Vielleicht wells do ja zeröck komme un wigger he metmaache? Wann do dat net wells, weed ich in ene Mond dinge Avwahl beantrare. Ävver dat heiß natürlij nit, dat do he net wellkomme bes, wann do et dir anders övverlaast! Düüvelskääl 21:19, 17. Auj 2011 (CEST)[Beantworten]

  Et däät mer leid, ävve en aandere Metmacher hätt ad ding Avwahl beandraacht. Saach et mer bitte, wann do Köbes blieve wells! Düüvelskääl 23:17, 28. Auj 2011 (CEST)[Beantworten]

  Hello! I would like to have AvicBot run on this wiki to maintain interwiki links. Thanks! -Avicennasis (SWMT) 21:00, 15. Okt 2011 (CEST)[Beantworten]

  Active bureaucrat?[der Quälltäx ändere]

  To my understanding you are a bureaucrat at kshwiki. If this is a case, would you please attend to the requests on this page. Alternatively, would you please inform stewards at m:Steward requests/Permissions that you no longer wish to undertake the role. Thanks. Billinghurst (Klaafe) 06:59, 25. Feb 2013 (CET)[Beantworten]

  Bot flag for Addbot[der Quälltäx ändere]

  Hi there, Could I please get a bot flag for User:Addbot. Please see its global contributions removing interwiki links that already appear on wikidata. Addshore (Klaafe) 17:12, 4. Apr 2013 (CEST)[Beantworten]