Wikipedia Klaaf:Schrievwies von de Lemmas

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas hä mer ad beklaaf, wie mer Lemmas nenne wolle. Da es ävver noch nüüt erusjekomme, un weil mer do noch en Houfe andere Sache beklaaf han un de Sigg ad jet läng jewoode es, mach ich einfach he wigger.

Un ich schriev ens en paan Beispille op, domet mer sieht woröm et sich jeht.

Beispill 1: vertipp[der Quälltäx ändere]

Düüvelskääl määt en neues Lemma op un däät et Schavuur nenne. Weiß selvs nit esuh jenau woröm jrad Schavuur, da es he woll üvver en ruude Link hejekomme, es ja och ejal, mer fange einfach an. Flöck hätt hä jet jeschrieve (2.10.2005)un kömmert sich nit mieh dröm. Paar Monat später merk hä: jo, dat es ja total bestuss, Schavuur, dat säät doch kei Minsch. Ze Huss bei hüm saare se Schavuu, em Wrede steht Schavu, un op Google jitt et 2'570 Eindräch med Schavu un 75 med Schavuur. Jo, flöck es dat Lemma ömjedäuft, am 11.11.2006. Am jleiche Daach kütt dä Purodha un säät: Mer sinn he nit de Kölsch Wikkipedija noh Wrede un däuf dat Lemma widder zerück.

Wer bestemp jetz he, wie dat Lemma heiße soll?

Mir Kölsch saare „Schavuər“ - noh mine Uuhre.
Med dä „Schablon:Dijaläk un bochshtabbeet“ schriif mer di_jannze Aate, dä Schavuur ze nänne un ze schriive, op, un dä ReDirBot sorresch dann do för, dat noh enne Zick fö_jeedes fun dänne Lemmas enne Enndrach en de Datebank küt, dä op dä Atikkel zëijsch (med #redirect [[ … ]]) Esu lang wi di Sigk esu hëijß wi ëijn fun dä Schriif_Aate, bruch mer se net ömzenënne. Kamme ävver, dann moß dä ReDirBot jelääjentlish di Dubbel_Ömmlëijdonge opplööse, do bo_bëij entschtonn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:25, 1. Dez. 2006 (UTC)

Beispill 2: jebräuchlich[der Quälltäx ändere]

Am 15.9.2005 schriev dä Purodha en Lemma övver de Schäl Sigg un nennt et Shääl Sick, noh singer Schrievwies un op Kölsch. Kütt am 3.11.2006 dä Schäl Sick un säät, jo dat es doch janz falsch, mer mööt et eijentlich Schäl Sick schrieve, weil et es en Eijennam. Stemp, dat kannze op Google nohluure. Schäl Sick: mieh wie 80'000 Eindräch, Shääl Sick 67 Eindräch. Wann do op Google Schäl Sick sööks, kannze de ripoarische Wikipedia nit finge: en redirect kütt nie janz bovve.

Also, soll dat jetz esuh heisse wie de mieste Lück et schrieve wööde, oder esuh wie dä eezte Schriever et will?

Säpßfoshtänndlesch alle beeds. Un nit nor dat, de drette feete … un aachunachtzeschßte Schrėff un Dijalägk hät dat sëllve Rääsh. Wi't jëijt, shtëijt alld bovve. Moss_esch nit widdoholle, oddor? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:30, 1. Dez. 2006 (UTC)

Beispill 3: lokal[der Quälltäx ändere]

Am 6.6.2006 kütt en neu Sick op dä Maat: Rhing-Siech-Kreis, jeschrieve vum Purodha. Am 3.11.2006 schriev et Jüppsche op dä Sigg Wikipedia Klaaf:Schrievwies vunn dä Navvijazion unn dän Lemmas, dä Nam wör Kappes un dat könnt kei Minsch esuh saare.

Jo, wie soll dat heiße? Dä eezte Schriever kütt ja jar nit ussm Rhein-Sieg-Kreis.

Do shtemmp jät nit, dä eezte Schriiver kohm doch ussem Rhing-Sii-Kriiß?, un schriif dä och ens nur Siish-Kriiß oddo Sie_Kriees un wii nit noch all — wi_me_dat ann_et Fluppe kritt, shtëijd_alld bovve, mo_sch_nit norrenß schriive, oddo? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 01:36, 1. Dez. 2006 (UTC)

Beispill 4: Eijenname[der Quälltäx ändere]

Mer könne uns noch en paar Johr lang kloppe, ob dat jetz Nordrhing-Weßßfaale, Noodrhing-Wäßfale oder wat nit all heiß. Oder mer könnt et och einfach Nordrhein-Westfalen schrieve. Oder Bällin, Beliin etc. Mer könnt och Berlin schrieve. Dat sin Eijennam, für die et kei eindeutije Üvversetzung jitt em Rhingland.

Düüvelskääl 22:24, 29. Nov. 2006 (UTC)


Dat shtemmp, sesch öm esu enne Dreß kloppe, dat brengk nix. Besöndeß hät dat jaa_këijne Senn, wëijl mer nii weßße wääde, wi dä näkßte Schriiver et tippe weed, wänn dä donoh sööhk — joot mööschlesh, dä foschriif sesch noch. Wi dä noh Möschleschkëij jeede norr_esu beshtußßte Schriifviiß finge weet, un wat noch all — dat shtëijd bovve alld, mo_sch_nit norrenß op_schriive, oddo? --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:59, 1. Dez. 2006 (UTC)
 • zo däm Beispill 1:
Dä Atikkel-Name es jetz Schavu. Et jitt en Ömleitung vun Schavuur. Dä Atikkel-Name/Lemma-Titel es buchstabeet nohm Wrede. Su es dat för mich en Odenung. De Schrievwies vun däm Lemma es konkret aanjejovve/defineet. Dat en däm Tex nit alles nohm Wrede jeschrevve es ... es noch ene andere Punk. Üvvrijens: Och de Akademie schriev: Schavu. Leider es aan däm Atikkel keine Zeddel dran "jeschrevve wie bei...". Dä Schriever hät nix jesaht üvver singe Dialek. Dat es ene Zostand, dä mer verbessere müsse. Däm Purodha sing Idee es: Mer sammele esu vill wie möglich Dialekte, un stelle die späder ens jäjenüvver. Dann künne mer ävver Atikkele, wo nix üvver de Dialek jesaht es ... nit jebruche. Dat es dann ... ömesöns jeschrevve woode. Wat künne mer dun? Mer künnte däm Schriever en Friss jevve, domet hä noch dobei schriev, wat füne Dialek hä schwaad. Deit hä en Definition nohlivvere, jeiht dat Lemma en Odenung. Passeet nix, dann sollte mer dat Lemma ändere noh Akademie/Wrede. Dat kann dann jeder üvverpröfe. Dat es en einfache Rejel. Un et jitt kein jroße Diskussione. Domet mer uns nit missverstonn: Hee jeiht et nor öm dä Fall, wo keine Sprochzeddel oder söns en Information üvver dä Dialek dran es. Es ene Zeddel dran, jilt dat, wat op däm Zeddel steiht.
 • zo däm Beispill 2:
Schäl Sick es ene Sonderfall. Dat es ene Eijename wie Kölner Dom. Dat Shääl Sick jehööt jeändert en Schäl Sick. Dat sich noher jeder en andere Ömleitung bastelt ... es mer ejaal. En Rejel: "esuh wie dä eezte Schriever et will" künne mer nit jebruche. Wat maache mer, wann hä totale Stuss schriev? (zom Beispill: Zschßßäählll Ziekkkkkk)
 • zo däm Beispill 3:
Dat Tohuwabohu es jo furchbar: Rhing-Sie-Kring, Rhing_Siish_Kriiß, Rhing-Siech-Kreis en ein un dämselve Atikkel. Do ka'mer ens widder sinn, dat mer Rejele bruche, wann et om Schablone un Lemma-Titel jeiht. Wie bei Nordrhein-Westfalen: Jede Üvversetzung es tausendfach verkihrt bei tausend Lück, die en tausend verschiedene Dörper wonne. Nää ... et bess es, dat üvverhaup nit ze üvversetze. Alsu: Rhein-Sieg-Kreis ! Ömleitunge vun mir us, suvill wie et Dörper jitt.
 • zo däm Beispill 4:
Nordrhing-Weßßfaale un Noodrhing-Wäßfale jefalle mer üvverhaup nit. Dat es ene üvverjeordnete un keine lokale Bejreff. Ich jleuv, dat vernönftigste wör, wa'mer dat bei Nordrhein-Westfalen belooße. Mer muss nit alles op Düüvel kumm erus en et ripoarische/kölsche/... üvversetze. --Caesius 17:58, 30. Nov. 2006 (UTC)

Noch ens zem Beispill 1: dat es jetz klar, ävver et jitt noch andere, die nit klor sin, zem Beispill Pott (Kösch). Düüvelskääl 21:19, 30. Nov. 2006 (UTC)

"Däm Purodha sing Idee es: Mer sammele esu vill wie möglich Dialekte, un stelle die späder ens jäjenüvver."
Dann lott uns doch iersch e_mol Aatikele schriewe. Me zänken uns hee ad zick Moonde, wie mer watt schriewe mööt, äwer met Aatikelschriewe süht et mau uss. Et weede Sigge ömbenannt, verschobe usw., leere Phantom-Sigge (Johreszahle) aanjelaat, nur öm die Aatikelzahl en de Statistik huhzedriewe. "Qualität statt Quantität" wör besser. Un wenn de Purodha Dialekte sammele will, dann määt'e en "empirische Untersuchung" un kee Lexikon. --Jüppsche 23:05, 30. Nov. 2006 (UTC)

Es jo inntreßßant, wat_Do esu jenou wëijß, Woröm ish Wat donn.
Allß de Wikkipedija ennjeresht wood, do wooh esh jrad en de WiKoelsch dobëij, all de Pääpßte enzejävve. Jeede fun dänne hät drëij Joohre: jeboore, jeshtorrve, jewäält un/oddo jekröönt. Domohlß hann esch di Joohre emmer dann ennjereschdt, wann_esch_se jebruch hann. Ävver esch woo knapp dofür, de äälere Joohe, wo alle 2-3 Joohr enne Papß oddo Jäjepapß kohm, all en ëijnem Rötsch enß aanzelääje, wëijl_se faßß all jebruch weede. Dat shpaat 2/3 fun de Zick bëij de Päpßde. Dė Joohre hann esh jäz, de Päpßte kumme och noch dran, wann_er mer de Zick looht ;-) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:59, 1. Dez. 2006 (UTC)

Isch finge die Idee vum Caesius joot. Et es flöck ze mache un dann könne mer ad widder anfange jet ze schrieve. Koot zesammejefaß:

 • wann dä eezte Schriever kei Dialekt-Zeddel an enem Lemma dran määt, weed et quasi automatesch op Kölsch nohm Wrede ömjedäuf.
 • Eijennome wie Schäl Sick, Kölner Dom etc weede jeschrieve wie mer se och söns schriev
 • Ootsname, die kei dokumenteete ripoarische Schrievwies han, schrieve mer esuh wie se in ihrer Sproch jeschreve weede, zem Beispill Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis un Berlin. (Ävver natürlij Kölle un Rhing.)

Düüvelskääl 23:13, 30. Nov. 2006 (UTC)


 • Esch mëijn och, et wöh joot, möschlischßt fille Zëddele ze hann, die saare wi_jët jeschrėvve eß. Wän Üsh jët klooh eß, dann maat_se doch draan, wo_se noch nit sinn.
 • Mer künne këijn Räjelle maache, di ëijne Dijaläk övver enne anndere shtëlle. Dat wöö nit jerääsh. Alled_ußßo Kölsch eß alld em Nohdëijl wëijl_et nid_esu fill Lük_jit,_di_t künne.
 • Dat met dä fille Aate „Kriiß“ ze sare/schriive fengen esh och nit jrad övverseshlesh. Ävver et hillef jo nix, wann't mansch ëijne esu säät/schriivf. Un dat, woh dä Kring nix med Kringel ze donn hät, bloß med däm Ößterish-Onjarresche, Pollnesche un Tschäschesche Kraj, han_esch jelässe.
 • Wämm_er jät_doof jeschrevve fenge, dann künne mer jo med däm Schriiver drövver schwaade, wi hä do drop kütt. Et bëß schriive mer et op däm Medmaacher singe un op däm Bëijdraach singe Klaaf_Sigk, su eß de Changse am jrüüßte, datt_err_et och süüht. Mer hann e paa Lück hee, di luuore nuer janz sellde erinn, ëijentlesh jeede ußßo mier eß ald längo fott jewääse. Dröm mößße mer dänne en paa Moohnde, förr_e Bëijshpöll e hallef Joohr jevve, för ihr Mëijnong ze sare. Don_noh künne mer joh do_oohne jët druß maache, wäm_me ůnß jeëijnėsh krijje ;-) --Purodha

Blissenbach (Klaaf) 02:59, 1. Dez. 2006 (UTC)

 • Wää hät dann „Zschßßäählll Ziekkkkkk)“ jeschrevve? Do mößße onnbedingk!! noch drövvo räjelle fėnge, iih dat dat ëine däät. Esu jëijt dat jo no wörglesch nit. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:42, 1. Dez. 2006 (UTC)
 • Et hëijß „Ballin“ bëij dänne, nit Bërlin. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:47, 1. Dez. 2006 (UTC)

Krijje mer denn em neue Johr noch en Kompromess hen üvver de Schrievwies vun

 • Lemmas
 • Ootname
 • Schablone
 • Sachjroppe

Düüvelskääl 15:45, 18. Jan. 2007 (UTC)