Zum Inhalt springen

Swadesh Lėßß

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Shprooche Fochsho Morris Swadesh hät sijj_en Lėßß met Wööter usjedaach, de Swadesch Lėßß. Do schtonn 207 Wööter dren, un mer schriif ėmme nevven_ennannder, wi däsällve Bejreff, oddo dat sellve Dėng, enn_enno anndere Shprooch hëijß. Allso esu, wim_mer hee em Bëijshpill sinn kann.

Bëijshpöll uss_enne Swadesh Lėß:
Ënglish Deutsch Öcher Platt Bönnsch Kölsch Krievelsch Holländesch Ding Shprooch?
to have haben ha(n) hann hann hant, häbbe hebben
child Kind Kënk Panz, Könd Panz Weet, Kenk kind
to wash waschen wäische weische wäsche wäsche wassen
to eat essen eiße eiße esse eäte eten

Di kam_mer bruche, öm kloo_ze_krijje, wi noh dat zwëij Shprooche sesh sinn, un in dämm Fälldt hat hä och domet jeärrbëijdt.

Dat es orr_en goode Lėßß med Wööt di bëijm Schwaade em Alldach et allermiiz_jebruch wääde un enne Jrunnt_Shtock fö_de ungoshėedlishßte Shprooche bėllde. Wäm_mer di paa Wööt liehrt, do kam_mer ald aanfange, sejj_en dä Shprooch ze foshtänndijje. För enne allo_ierzte Aanfang, do hellfe ëijnem Wööt mieh, wi wäm_mer ald de Jrammatigg_un_do Sazbou künne däät. Jelääjentlich kütt mer sujaa baal der_oohne důrrjet Lääve, wi dat uns eetzte rheinische Ittakker-Imis en de 1960-Joohre fürjemaat hann.

Hä däät en ënglėsh ärrbëijde, esu hät dä Swadesh sing eetze Lėßß op ënglėsh nidderjelaat. Ävver klooh, et jitt_se enzwesche en alle jruuße Shprooche.

Jeede Dä Loßß hät, sing ëijen Shprooch jät ze dokkemnäntėere, schnapp sesch esu en Lėß_wo alld_en Shprooch dren shtëijd_di hä kann, un loßß jëijd_et, de ëijene Shprooch och noch ennjedraare!

Swadesh Lëßßte fö Rhëijnische Shprooche

[Ändere · der Quälltäx ändere]