Zum Inhalt springen

OmegaWiki

Uß de Wikipedia

Dat OmegaWiki ess en ellëtronesch Wööterbooch em Internet. Et weed jän med OW affjekööz. Ed eß em Opbou, un sůll enß e Nohkixel wääde, wo mer alle Wööter en alle Sprooche medd en Äklierong en alle Sprooche, un dänne ier Övversäzong en alle Sprooche nohluure künne sull. Un noch enne Houfe mieh Ennfommazjone un Daate zo jedem Woot.

Opjeboud_eß_dat_Jannze op dä Söüle:

  1. Et hadd_en Web_Sigk, woh mer sesh de Wööterbooch_Date, un e paar Sigge dröm_eröm, aanlure un enjëvve kann.
  2. Et eß e Wiki, wo ville Minsche jemëijnsam draan werreke künne, un ier Weßße ennjävve, su dadd_et zosamme jenumme widdo aan dii errußjejovve wääde kann, di dornoh froore.
  3. Et hädd_en rellazjonal DaateBank, woh de jannze Wööter un denne ier Daate dren stääshe. Dat määt, dat mer di joot en jeede Aat fowënnde kann, di mer met däm Täx fun de nommaale Wikkiß nedd_esu joot_künndt.