Landfürst

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
En Fläsch Landfürst Alt
En Fläsch Landfürst Pils

Landfürst eß en Bier Marrke fun dä Brauerei Königshof, en Broueräj en Krieevel-Künningshoff, di sez om ejemoolijje Jelände fun dä Rhenania, un jehüot orr ennem ejemoolijje Ärrbeijdor fun dä Rhenania.

Zig dämm et Rhenania-Alt funn Krombacher en Krützdaal-Krombach jemaat weed un fille Krieevelsche et nit mieh müjje, sinn se ob et Landfürst Alt ömjeschwängk. Dat kritt mer en dä Shtadt övverall en de Lääde un em Suppermaat. Ed ess en Krievel un Ömjävvung esu beliep jevoode, dat de Bräueräij Könningshoff jäjen Engk 2004 iier Kappazitääte forjöößere moot un neu Tanklaarer un Bräukäßßelle aanjeschaff hätt. Do bräue se nävven em Alt on noch Pils, Wejze, Expocht un mesche Radlor, all unger däm Naame Lanndföösh.