Zum Inhalt springen

Düre

Uß de Wikipedia
(Ömjeleit vun Düren)
Et Wappe van Düre

Düre (em huhdütsch Düren) es en Stadt töüsche Kölle on Oche, on ligg aan d'r Rur. Et hätt öm die 93.000 Enwonne. Düre es bekanngk füê seng Papierfabricke, ussedemm woêre hee ens Fordwerke jewäss. Höck hätt och dä Visteon e Werk. Dä Börjermeeste van Düre woê bes zem September 2020 dä Paul Larue van d'r CDU, nu es et dä Frank Peter Ullrich van d'r SPD. Em Krieshuus hätt zoademm dä Landroat Spelthahn senge Sitz. Em Kreesch es vell van Düre kapott jejange, ävve et jitt hee on doa noh e paar schön Ströößjere, wie z. B. de Holzstroaß. En Düre es immer jet loss: Et jitt ene Wochemaaht on jedde Menge angere Verjnöjongsmöschlischkeete. Em Sommer fengk de jruße Annakirmes met Attraktione us janz Dütschland statt, ussedem jitt et ene Ääpelsmaat, ene Biermaat, e "Jazzfestival", et weed Fastelovend jefiehrt, e Stadtfest jitt't och, Maimaaht, Weihnachtsmaaht - kuêt, reschtisch ruhisch weed't hee nie. On wä jet jehovvene Ongehaltong sööke deet, fengk sujet em Huus van d'r Stadt on en de nöüjeboute Arena, woa och die Powervolleys, dä Stadt iêh Volleyballvering, spelle deet.. Wie och en angere rhingsche Städtche, jitt et en Düre en janze Rieh aan Zejdonge, jedde Daach kritt me de Dürener Zejdong on de Dürener Noahrischte. Et Radioprojamm Radio Rur deet zoademm uss d'r ahl Pleußmöll sende. Me hätt en Düre keene jroße Fussballclub (am ierschte noh dä 1. FC Düren, dä uss em GFC 99 on em FC Nedderau entstonde es), dröm sin de miêschte Löck Kölle, Jladbach ov Oache Fans. Osse Volleyballvering, SWD Powervolleys Düren, spillt met Jlöck in dä iêzte Bondesliga. Toni Schumacher kütt och uss Düre.

En Düre kalle de Lück et Dürener Platt, wat sproachlesch töüsche'm Kölsch on Öcher Platt eenzeoêdne es. Wiggdere ongerdeelt sich de Sprooch noh op die ömleejende Dörfjere wie Ääks, Mellwiele, Krötzau odde Merke.

Wemme jrad ens en d'r Jäjend es, künnt me sich joa ens froare, of me sich en Düre net och jet Besongesch aaluure künnt. Mer han do:

 • Et Leopold-Hoesch-Museum: E baschtisch schön Museum, jebaut em Jurendstiel met allehangk Jemälde, Skulpture on aff un zo och met besongere Installazione. Demm Museum si Usstellonge jonn vam nünxehnte Joêhondet bes zo et modernste Saache; se han vell vamm Expressjonismus on d'r nöüe Sachlischkeet, ussedäm vell van Heinrich Maria Davringhausen, van denne et Museum dä Nohloss hätt.
 • Et Papiermuseum, en demm me sinn kann, wie de Löu doamoals Papier jemaaht han, wie me et höckzedaach määht on wat füê'n Tradizion dat Papiermaache en Düre on d'r Vüêejfel hätt.

Alle zwej Joêhre maache die zwej Museje en spezielle Kunzussstellong, de Biennale "PaperArt", woa de nöüste Papierkunz jezeech weed.

 • Em Somme, normalerwies de letzte Wooch em Juli, jiddet en jrußes Volkesfess en Düre, de Annakirmes. Dat es de jrößte dütsche Kermes lenks vamm Rhing.

Stadtdeel und Dörpe

[Ändere · der Quälltäx ändere]
 • Anollswiele (Arnoldsweiler)
 • Ääks (Echtz)
 • Beazbüe (Berzbuir)
 • Birjel (Birgel)
 • Birkesdörp (Birkesdorf)
 • Dereswiele (Derichsweiler)
 • Hoave (Hoven)
 • Jüzzenich (Gürzenich)
 • Kofferuath (Kufferath)
 • Kotzedörp (Konzendorf)
 • Krockhuse (Krauthausen)
 • Lengeschdörp (Lendersdorf)
 • Mellwiele (Mariaweiler)
 • Merke (Merken)
 • Nedderau (Niederau)
 • Rölsdörp (Rölsdorf)