Zum Inhalt springen

Wikkitex

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

Wikkitex nännt mer en ennem Wikki dat Forrmaat fun däm Qwälltäx fun de Sigge un der Qwëlltëx selləfß. Wann en Sigg_em Wikki aanjezëijsh weed, als_en Sigg_en_dä Wëpßaijt, dann süüht mer nit dä Wikkitäx, sönndon dat html, wat de Wikki_ßoffwäer druß määt.

'''Wikkitex''' nännt mer en ennem [[Wikki]] dat [[Forrmaat]] fun däm [[Qwälltäx]] fun de [[Sigg (Wikki)|]]e, un der Qwëlltëx selləfß. Wann en Sigg_em Wikki aanjezëijsh weed, als_en Sigg_en_dä [[Wëpßaijt]], dann süüht mer këijne Wikkitäx, sönndon dat [[html]], wat de Wikki_[[ßoffwäer]] druß määt.
E Bëijshpell förr_enne Wikkitëx.

Koot jesaad_eß dä Wikkitäx süühd_onjefäär_esu simpel uß, wi_j_e_Shtök Papier med de Schriifmaschin jeschrevve. Dojääje süüd_en Wäpsigk iihr_esu uß, wi_j_e Booch med ongerscheedlijje Tüppe fun Schreffte, on Belldscher, un esu_n Schöönhëijte. Di shtonn zwa em Wikkitëx med dren, ävver als Kloortëxt_Kommandoß, un nit ußßjefööhrt, wi en_de Wëbsigk.

Kommandoß em Wikkitëx[Ändere · der Quälltäx ändere]

De ongerscheedlijje Wikkis — jenoujenomme dänne ier ßoffwäer — hann_e beßßje ongerscheedlijje Kommandos för_en_de Wikkitëx. E paa Bëijshpell för tüppėsche Kommandß, di_de_miihßte kėnne donn, senn di_hee:

Am Aanfang fun_enne Rëihj:
  • === Üvverschreff === — määhd en Övverschreff, de Aanzahl fun dä =-Zëijsche sääht, wi klëijn dat_se eß.
  • * — määhd enne Affschnedt med_ennem Punkt do_föer.
  • # — määhd enne Affschnedt med Nümmosche do_föer.
  • : — määhd enne ennjeröckte Affschnedt.
Meddsen em Täx:
  • '''Fättschreff''' — määht en fëtte Schreff.
  • ''Schëijve Schreff'' — määht en schëijve Schreff, esu jenannt Korsiif Schreff
  • [[Wikki_Lengk]] — määhd_enne Lengk em Wikki.
  • [http://example.com/ Lengk] — määhd_en Lengk noh http://example.com/ ußßerhallef_fum Wikki.