Sommezick

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Fröhjohr: De Uhr wierd op Sommezick vürjestallt.
Herfs: De Uhr wierd op Wintezick (Normalzick) zeröckjestallt.
Blau: Sommerzeit benotzd Orange: Sommerzeit net mi benotzd Ruh: Sommerzeit nie benotzd

Sommezick es de jesetzliche Uhrzick (MESZ), noh dä em Somme de Uhre jonn. Dat hees, dat de Uhr jäjenöwe de Normalzick (MEZ), die me och Wintezick nennt, en Stond vürjesatz wierd.

En de Europäische Union jilt de Sommezick vom letzte Sonndaach em Määrz bes zom letzte Sonndaach em Oktober.

Em Somme jeht de Sonn morjens su fröh op, dat et ad hell es, wenn de mietste Minsche noch schlofe. En dämm me de Uhr en Stond noh vörre setz, jeht de Sonn morjens en Stond späde op un ovends en Stond späde unge. Dodurch blief et morgens länge dunkel un ovends länge hell. Weil et ovends länge hell blief, ka'me et Sonneleesch besse ussnötze un bruch keen Lampe aanzemaache, wodurch me anjeblich Strom spare soll.

Ungefähr 70 Staate setze momentan zweimol em Johr de Uhr öm.

De Meddeleuropäische Sommezick (MESZ) jilt:

  • 2010: vom 28. Määrz bes 31. Oktober
  • 2011: vom 27. Määrz bes 30. Oktober
  • 2012: vom 25. Määrz bes 28. Oktober
  • 2013: vom 31. Määrz bes 27. Oktober
  • 2014: vom 30. Määrz bes 26. Oktober