Olive Schreiner

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Olive Schreiner em Joohr 1909

Olive Emilie Albertina Schreiner (* 24. Määz 1855 en Wittebergen en Südaffrikka; † 11. Dezember 1920 in Wynberg och en Südaffrikka) woor en Schriiveren en Ängland_un Süüdaffrikka.

Sëij woor_et sibbente Kinnd vun ennem Mißßjonar_uß Deutschlannd_un Doochter fun enner Doochter fun ennem änglishe Paßtuur.

Em Joohr 1881 trogg_et noh Ängland_un fingk doh et Schriive aan, med joode Äffollje. Et eetßte Booch „The Story of an African Farm“ vun 1883 — op deutsch med däm Tittel „Geschichte einer afrikanischen Farm“ erruß_jekumme — jilldt alls_enne halləv_autobijojraafische Roman. Hä kohm unger däm Künßßlo_Nam Ralph Iron errußß.

En de Joohre zwesche 1907 un 1913 däät se widdo en Südaffrikka lääve, en_De Aar. Em Joohr 1911 kohm en annder Booch, „Woman and Labour“, esußß, wat jood opjenůmme woode es.

Olive Schreiner woohr_en Feminißßtin, en Sozjilißßtin, un woohr jääjen de Kirrəsch]. Se wooh orr_en Fruünndin fum Eleanor Marx, däm Karl Marx sing Doochter. Se woohr_em Füürshtanndt fun de Democratic Federation, enne Sozzjlißßte-Foäijn, wo shpääder de Labour Party druß wood, di_jet hügk_noch jitt.

Web Links[Ändere · der Quälltäx ändere]