Zum Inhalt springen

Mathias Rust

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Rust Mattes

Rust Mattes wood am 1. Juuni 1968 en Wedel en de Nöhde fun Hamburchh jeboore.

Aarensburch bei Hamburch]] es en der Aachzijjer Johre, wie der Jorbatschoff em Krämmel aan de Mach wooah mem kleine Flochzeuch, wo hä esu jrat noch keine Sching för hat uß sine Heimat noa Moskau jevloore.[1] Do hat hä met singe Flüjel jewackelt un es dann om rude Platz jelannt. Do hann sen dann verhaff. Hä wollt bloß jer för der Zosammehalt un de Verschtändiung vun de Völker don.

Dat wooh aam 28. Mai 1987, ußjeräschnet dä „Daach fun de soffjetėsche Jrenztroppe“. Hä woch janz noah am Boddem jefloorö, un su hat hä der Radar em nid ußmaache künne, un hä woohd nit afjeschoße. Et wohr jo noch d Zick vum kahle Krech zwesche Oß un Weß.

Dr Jorbatschof hat sesch jevreut un hat bei de Jeläjenheit träck zojejeffe, singe Menester för d Zaldate jeschaß un noch eine. Die kunnte suwisu nit ligge un wolt se loss han. Dä Jung wohr beim Lande meddsen en de Stadt jefillemp wohde un esu kohm di Jescheesch en de Medije un de jannze Welt hät üvver de Kommeniste en Rußland jelaach. dä Mathias Rust wood jefiert, ävver in Moskau för et Jereesch jestallt un do hansen uch verknack. Hä hät dann e pahr Johr jeseße un Russesch jeliehrt, ävver dann hansen noh Deutschland op Bewäärung jescheck. Et hät nit lang jedoohrt, dann hät alld widder Mes jemaat un es ohne Sching mem jekleute Flochzeusch un noch e paa beßje kromme Saache un hä moot en dr Heimat dann och norrens en dr Bau.

  1. http://www.airspacemag.com/history-of-flight/rust.html?c=y&page=1