Zum Inhalt springen

Mösch

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Mösch

De Mösch ess ene kleene Vurrel. Et ess eene von dä Vüjjele, die och en de Stadt öfters vürkumme. Von dä Ornitholoore affjesinn, kennt dä normale Minsch de Mösch irschtens emol durch dat Sprichwood: „Besser en Mösch en de Hand als en Duuv om Daach!“ Dat heeß: Besse jet Kleenes, wat me och wirklich hät, als jet Jroßes, wo me nur von drööme kann. On zweitens jit et vom Willi Ostermann e Leed, wat heeß „De Mösch“. Do drieht et sich öm en Mösch, die en en städtische Wohnung erinjefloore kütt on do allerhands jet durjeneen bringk. (Luur unge für dä jenauen Tex!)

Mösch ess och een von de Wööde, wo uns Platt nöhe bem Holländesch steht als bem Huhdeutsch. Op Huhdeutsch sät me doför nämmich „Spatz“, wat no jetz jar nix met däm platte Word ze donn hät, ävve op Holländisch heeß et „mus“. (On dat wird Möss jesproche wie bei „Do mösse mer noch ens drövve schwade!“)

Leedtex „De Mösch“ vom Willi Ostermann:[Ändere · der Quälltäx ändere]

Mer setzen des Meddags jewöhnlich en dr Köch,
Weil et do am schönsten ess.
De Finster steiht op, op eimol flüch en Mösch
Bei uns erin on setz sich op dr Desch.
Eez loot se rääs, dann loot se links.
Dann hät se noh däm Jraubrud jespings.
„Do sühs de't! Do häs de't!“
Ming Frau sät: „Leeve Mann!
Süch der dat doch bloß ens an!“
Wie kütt die Mösch, die Mösch, die Mösch
Bei uns en de Köch?
Un setz sich medden op dr Desch?
Die Mösch, die Mösch, die Mösch!
Wat well die en dä Köch?
En Mösch hööt en dr Bösch!
Och, wenn se doch blöß wiggerflöch!
Die Mösch, die Mösch, die Mösch!
En Mösch ess nit ängslich, en Mösch jeiht op dr Fang,
Wenn se nix ze picken hät.
Die Mösch, die bei uns wor, die wor bestemmp nit bang.
Die hatt op uns et affjesinn allt lang.
Die woss bescheid. Die floch nit fott.
Stundelang soß se om Kaffeepott.
Dat mät dä jewiss keine zweite Vurrel noh
On mer soße sprachlos do.
Refräng
Se fing aan ze fresse. Ming Frau sät: „Och wie nett!
Su e Kosshuus fählt dä jrad!
Zwei Woche wigger dann maachen ich en Wett,
Dat die paar Pond dann zojenommen hät!
Hür, wie se piepsch! Du wunders dich noch!
Wo kritt die Mösch su jod on fett jekoch?
Die ess derheim hee, die fress sich satt on jringk.
Övverflüssich, wemmer singk:
Refräng