Ludwig Erhard

Uß de Wikipedia
He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)
1971

Ludwich Erhard wood als Ludwig Wilhelm Erhard am 4. Februar 1897 ä Fürth jeboore un storve am 5. Mai 1977 ä Bonn. Hä woch önö Politiker van d CDU, tösche 1949 und 1963 Menester vöör d Weetschaft und donoch noch bes 1966 Kanzler va Dütschland.

D Ischte Joore[Ändere · der Quälltäx ändere]

Ludwich wood em Joohr 1897 als Kengk va Wilhelm Philipp Erhard un däm sing Vrau Aujusta ä Fürth jeboore. Öt Abitur schaffte hä nät un jäng no d Mittlere Reife aav, maade ön Liihr un kämpfde em Ischde Weltkresch. 1918 wood hä asu schwoch vorlätzt, dat hä 1919 usscheed. Kott no Heem studiirde hä ä Nürnberch Weetschafts- un Sozialwesseschaft. Doraa schloss hä noch ö paar Studie va anger Fäscher a.

1923 hiirode Erhard öt Schustich Luis. Sei krääte ö Mäddche, dat Lisbeth hosch.

Jott usjöbeld koom hä no sing Äldere, di jo önö Betrieb hodde und övvernomm dem. Dat leev och bes dr Schwazze Friddach em Joohr 1928 alles kapott maade. Öt bleed hm nüüß mi un hä wood wessenschaftliche Hölp, spiir och Chef van ö Institut ä Nürnberch. Wiir braade hä öt do net, denn hä wooh jäjä d NSDAP, di jo do öt saare hott.

1947 wood Erhard Professor ä Münche un jäng donoo (1950) no Bonn an d Uni.

Menester vöör d Weetschaft[Ändere · der Quälltäx ändere]

Seid 1949 woch Erhard en d CDU un hot en d Rejiirung ön joo Stell als Menester vöör d Weetschaft. Tösche 1966 un 1967 woch hä Vörsetzende van d Bundes-CDU. 1949 hand hm d Amerikaner jöholpe un hm zm Menester vöör Handel un Jöwerbe jemaad.

At 1947 leidene hä ön Kommisiun vöör Jeld un Kredit, ich well domet net saare, dat hä os zeechte, wat önö richtije Plackkopp es. Nä, hä paasde op, dat alles met öt neu Jeld ä Ordnung jäng. Dobei hat hä d Amerikaner döck jözeecht, dat hä önö dütsche Deckkopp es. 1948 wood Erhard ösu jätt wi önö Menester vör d Weetschaft ävver ön Rejierung hodee mo do jo noch net.

Völl saare dat Erhard vöör öt Weetschaftswunder vorantwortlich es.

1949 woch öt dann ösu witt. Am 20.9.1949 wood hä Menester vöör d Weetschaft und dat onger Konrad Adenauer. 1957 maade hä noch önö Sprong no ovve un wood Vizekanzler, vöör dr Vall, dat dr aue Adenauer öt nät mi schaffde.

Adenauer, dä jo als Kanzler z saare hott, woch ni singe Vreund. Övver d Weetschaft daat Adeneauer janz angisch un d Zwei hodde iwich Kniis. Öm öns ö Beispeel z nänne. Dr Jeneratiunevortrach wool Adenauer ha, Erhard ävver net. Desmol satz Adenauer sich dörch.

Dreimol vorsoot Erhard Bundespräsidänt z wääde. 1959, 1961 un 1962. Jefluppt hat öt häm ävver net.

Kanzler[Ändere · der Quälltäx ändere]

Am 16.10.1963 wood Erhard zm Kanzler jewääld. Adenauer hott önö Daach vreuer aavjödankt. Völl helde Erhard ävver vöör känne joohe Kanzler un daahte, dat hä mä jät vöör ön kotte Zitt wöch.

Völl Jlöck hat hä als Kanzler och nät jehat. Met d Vröndschaft zo d Franzuuse jäng öt dr Berch öraav un och Adenauer vorwerkte emmer wärm en d Politik dotösche.

1966 joov öt Kniis. Dr US-Präsident Johnson wool va Dütschland önö Hoof Jeld ha, mii als Erhard erwaad hott. Kotte Zitt dono wood d Zahl van d Arbeitslose jrüüßer un jrüüßer.

1966 bleed Erhard mä övverich, ön Minderheitsrejiirung us CDU un CSU z belde. Am 1. 12.1966 troon Erhard zöröck. Neue Kandidat vöör dr Kanzler wood Kurt Kiesinger.

Bejraave wood Erhard ä Gmund an dr Tejernsee.

Jät z Lääse[Ändere · der Quälltäx ändere]

  • Andreas Metz: Die ungleichen Gründerväter, UVK, ISBN 3-87940-617-0
  • Jess M. Lukomski: Ludwig Erhard der Mensch und Politiker, Düsseldorf 1965.
  • Bernhard Löffler: Soziale Marktwirtschaft und administrative Praxis. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard. [2003, ISBN 3-515-07940-8

Websigge[Ändere · der Quälltäx ändere]