Zum Inhalt springen

Klaaf:Ripoarisch (Sprooch)

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia
[der Quälltäx ändere]

130.92.9.56 hät dä Inter_Wikki_Link op it:Ripuario hee erußß_jemaat un säät do zo

  • (@purodha: dä it-interlink ess trotzdämm fallsch)


Ish hann dä fun öönßwooh övvernůmme. Weijß nit mih fun wooh, Rommänesch oddo Russejj_oddo su. Wat sull do draan dann fallsch sinn? Hä jeijd_obb_en Sigk, di_doo eß un jet zom Teema säät. Och wänn_et övver_en wiggerleijdung eß. Wänn di Ittalljähner_ens do_zoo kumme, dat se mieh övver de Shprooche em Rhinglandt shriive, dann weed uß dä Wiggoleijdung en Sigk med Ėnndalldt, un dä Lingk shtimmp noğ_ėmmo. Eß kloh, enne Link zorök kann et eetß jëvve, wänn dadd_esu wigk eß, weijl di Sigk wo dä jäz hin wiggorjelëjdt weedt, di hät lang nid_et_sällve Teema wi unß Sigk hee, die kann allso nit zorök linnke. Ävver wëjl_et di Wiggoleijdung jitt künne mir fürwääz linnke.

Un jäz fozäll mer_enß, wat do fallsch sinn sůll? -- Purodha Blissenbach 12:31, 25 April 2006 (UTC)

Dat jangk övver dä Eck erömm, wejl dä italieniesche Wiggerleijdungsigg op andere Sigge zoröckverweijst, z.B. im Huhdütsch op [1]. Dat krawle dor janze Daach so interwiki-bots durschet Netz um suhjet erusszekrijje. Da mösse mir nid noh esuh jet vun Hangk erinnbrassele. Düüvelskääl 13:10, 25 April 2006 (UTC)

Ėsh weijß jäz emmer noch nit wat doh draan forkieort sinn sůll? Allso woh eß dat Probleem? -- Purodha Blissenbach 17:54, 25 April 2006 (UTC)

I assumed there was an interwiki policy only to accept links that are reciprocal in both directions. I am not aware however how interwiki policy is documented. I leave this to the interwiki experts. Düüvelskääl 19:30, 25 April 2006 (UTC)

Aha, jäz forshtonn_ish, wo dat Probleem lijje künndt. Uß minger Seesh iß dat felleijsh dorr_en Ochtnung, wiel enne sümmetrijje Lingk, ennjedraare obb_en Sigg di wiggor leijdt, dä däät do nix. Frißß keij Bruud un is nit ze sinn. So jesinn künnd_det joodt_tomet jonn. Moss_enß jät noh_sööke. Danke för_t Äkliehre. -- Purodha Blissenbach 21:17, 25 April 2006 (UTC)

A joh, un dä Lengk fun dä Sigk wo di wiggorleijdung hen jeijdt, beijnah ejaal wohin, dä deijdt jaa net schaade, esu lang wi dä nidd_op de Ripoarėsch-Sigk zoröck jeijdt. -- Purodha Blissenbach 21:17, 25 April 2006 (UTC)

Venloosj Platt ès Rèpo-arèsj?

[der Quälltäx ändere]

Dag Jongens ón Meisjes. Èch han vandag bij önk gezi-an, dat bij önk 't Venloosj Platt äs "Rèpuarèsj" opfu-art waet.

Dat stèmmten aewer nit, 't Venloosj gehu-ert noo d'm "Süd-Geldersj" odd'r noo d'm "Kläe-iverlaendsje" hén.

Niks feur óngu-et, dat èch dat zeit han. ;-) -- 195.93.60.2 19:48, 3. Apr 2007 (UTC) (Mikkel)

Ävver do shtëijt en (L) henger. Dat hëijß doch, et es en Limburgsje Shproach. Esh jlöüven, dat mer allmäälesch esu fill Sprooche hee shtonn hann, dat mer Övverschreffte do zwesche maache sůllte. Dann könne mer se nid esu lëijsh en der fokijete Pott donn. Esh donn dat enß op ming Leß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 21:09, 16. Apr 2007 (UTC)
Jao, do sto-an eèn (L) hènger. Dat han mèch ald gewóngert, dat et haej sto-an. Dat Venloosj gehu-ert i-arsjt zeit den letsten twentèg Jooren tóm Lèmboergsjen. Dat waet do oet politischen Gründen gehoulen.
Sjprooghèztoriesj muit man dat eigentlèg te d'r Westfäälinger Gro-oepe tellen. Aewer et ès sjwoor, eèntedeilen, wejl et jo no-oer eènen van de völlen U-ewergan'sdialekte ès, die et geuvt.
Zin alzo nit zo-oe bös drop, dat èch mèch do zo-oe eènmisjt han...èch han mèch no-oer 'n betsjen gewóngert, dat dat do sto-an. -- 195.93.60.2 03:57, 17. Apr 2007 (UTC) (Mikkel)
Wat üs da bedd "Kirchroa", dat klingt net mǻ Limbuergesch, sondern eher wee Öcher Platt, also Ripoaresch. (Ech hoff'n, m'r verstiëd dat Sejerlänger Platt, wat ech hee schwädze. Grooß eh oos oranisches "Brorerland" us d'm Oranische ;-) --Tanneneichhorn 22:27, 17. Apr 2009 (CEST)[Beantworten]
Dat rėpoaresch en de nederlängsche Provins Limbursch es och däm Ösher Platt janz noh — beeds en Killomeetere ußjedröck un och als Affschtand zwesche dä Shprooche jesinn. Mer hät ens eine jesaat, dat dat Völsj, dat Platt vun Waals, jrad es sellve Platt wöhr wi dat Öscher Platt. Nu litt Kerschråh nur e paa Killomeeter wigger op Mestersch aan, kei Wonder, dat de Lück doh ähnlesch wi en Oche schwaade! --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:11, 4. Mai 2009 (CEST)[Beantworten]

"Sejje" schwätzd moselfränkisch, net ripoarisch, oawer det nördleche Sejjerland üs beeinflußt ("Kinger" (Kinder), "Hüng" (Hunde), "finge" (finden)). Dä süsd e'm Moselfränkische öwleche Doppelkonsonant "nn" wird ze "ng" wee e "Hang". Et größd uss dem Sejjerland a d'r Rhing dä --Tanneneichhorn 15:29, 16. Apr 2009 (CEST)[Beantworten]

Wat eß dodraan Moselfränkisch? Bönnsch: Köngk, Könd (Kind), Könde (Kinder), finge (finden), Hongk (Hund), Höng (Hunde). Dat "k" am Engk wierd och ad ens verschluck. Dialekte wandere un jonn en ander Sproche öwer. Ich könnt von Bonn beß deef noh Holland wandere un saare, wann sich e Woord ändere deet. Interessant eß, dat uns Ripoarisch net de Rhing Richtung Mainz erop wandert, sondern de Mosel Richtung Saarland erop, obwohl de Scheffsverkehr Richtung Schweiz fährt. --Jüppsche 17:29, 16. Apr 2009 (CEST)[Beantworten]
Sejje üs definitiv moselfränkisch, dat kaaste hee sehe, onn ech hörn dat ümmer gern, wenn m'r merkd, dat de Koblenz'r grad we mir schwätze! ;-) --Tanneneichhorn 22:19, 17. Apr 2009 (CEST)[Beantworten]
Joo — ävver. Wann de Kölsche (un Bönnsche) der Rhing erop un eraf jonn, do föhle di sesch jän och angeschwuh „wi zehuß.“ Woröm es dat esu? Laans em Rhing sen ene Houfe Ööt, wi Kovvelenz (ävver nit dat Land dohenger), Öding (ävver nit Kriivel nevvedraan), woh mer en Aanzahl Wööt wi em Kölsche, Bönnsch (Shprooch)e, un esu wigger hät, un och en de Jrammatek un em Klang vun de Shprooch e paa Ähnelschkeite ze fenge sin. Ävver nit, wam_mer e Shtöck vum Rhing fott jeiht. Laanß em Rhing verschteiht mer sesch joot — zem Deil besser, wie e paa Killomeeter en et Land_erėn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:11, 4. Mai 2009 (CEST)[Beantworten]

Han enne kappodde Weblengk jefonge

[der Quälltäx ändere]

Esch han bonge die Weblingks paa Mol jetschäck. Se han allemoolde nit jedon Doht ens donnoh loore, un dä Lengk reparreere odo eruß nämme.

De Websick es em Internet Archive faßjehallde. Kannß jo felleijsj_obb_en Koppi doh verlengke, süsh hee: [2]. --Weblinkchecker 10:22, 9. Okt 2009 (CEST)[Beantworten]

Han enne kappodde Weblengk jefonge 2

[der Quälltäx ändere]

Esch han bonge die Weblingks paa Mol jetschäck. Se han allemoolde nit jedon Doht ens donnoh loore, un dä Lengk reparreere odo eruß nämme.

De Websick es em Internet Archive faßjehallde. Kannß jo felleijsj_obb_en Koppi doh verlengke, süsh hee: [3]. --Weblinkchecker 10:22, 9. Okt 2009 (CEST)[Beantworten]

Warum ist diese Seite nicht mit der äquivalenten der dten WP verlinkt?

[der Quälltäx ändere]

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Ripuarische_Dialekte