Klaaf:Bönnsch (Sprooch)

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Uß de Wikipedia

Mer hatte en Zick lang zwei Sigge övver de Bönnsche Schprooch neveenannder. Jez sin_se zosamme fereijnesh. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 15:29, 13. Mäz 2007 (UTC)

Fun Klaaf:Bönnsch (Sprooch)[der Quälltäx ändere]

Ja wie jäätz??[der Quälltäx ändere]

"et ess wie Kölsch - ävve et ess nit jleesch..." - Ja dann vezällt doch_ens wu di Ungerschied sin, dat han isch misch schon emme jefroocht! ;-) Isch ben uss Bonn, ävver isch bin schon fruh dat isch Kölsch wenischstens imitieren kann! - Bonner künne ja kään Rheinisch mih!

Schöne Jrööss - dä ussjewandert "Stephele" uss Stroosbursch (Jonn ens luure bei dä Alemanne, z.B. "Elsass"...)

"Ish hann räsch kräje"[der Quälltäx ändere]

"Ish hann räsch kräje" klingt für mich aber eher bönnsch als "Ish han räsch jekräsch". Meine Oma als "Urbonnerin" würde das erste sagen, und was meine Oma sagt, stimmt!

Do beß doch bestußt. Ming Oma kom_us_Kessenish. Die hät_sujet niemols övver_de_Lippe jekräsch. Ming Tant wuhnt immer noch in Bunn un die säht och jekräsch. Villesch kütt ding Oma jo us Beuel? Breidbildkess 15:34, 23. Sep 2006 (UTC)
Die Seckzehn-zo-Nüng-Kess hätt_e_ne Ratsch em Kappes! Dämm sing Oma kom bestimmp uß_em Vürjebirsch. Do säät me nämmlich jekräsch und jemäät statt jemaat. In Bonn säät me: Ich hann räsch kräje ode jekräje! --Jüppsche 22:11, 23. Sep 2006 (UTC)

Du weeß he_ooch_noch ming Oma beleidije! Die wor_en_ne Ur-Bonnerin. Dat Vürjebirsch hät_die nie_us_da_nöh_jesinn. Die hät sojar Artikkele in nem Lokkalblatt övver den Kriesch im Bunn schirvve. Un die hät jekräsch gesaat. Jlöv ish. Ävver wenn ihr meent dat dat_esu_is. Ish froch_at_ens_minge Vatter. Wen dä_jet_anderß_säät, jit et kasala. Breidbildkess 11:14, 24. Sep 2006 (UTC)

Also de Kölsche saare leever „krääje“ alß wi „kekrish“ oddo „kekräsh“ (:Ußßer wenn se sesh en Deutsch am forsööke sinn:) ävver em Södwäßte fun Kölle, esu joot wi med de Shtadt ier Jränß, eß ald et FürjebershßPlatt draan, en Efferren, un Hürth, un Berrerodt uew. saaren se „Köngk“, un „jekrääsh“, un wënn_De mish frööhshß, och noch en de Jäjend_öm Borrnem un Allefde, dat eß zem Dëijl fellëijsh ald Bonn. Esu janz jenou wëijs_esh dat jäz nit. Ävver wėnn ijjenß en di Jääjend kumm, do fror_ijjenß donoh. Och en Dransdorp, Meßdorp, Leßßenish künnt mer de Lück ens froore, dat hüert ald all bëij Bonn. Em Tannebosch jlöüv_esch wunne nur Neubörjerre, ävver en Dransdörp nit. Do op dä Ëgk wo di Shtrooß noh Allefde aff jëijt, schräsh jääjeövver fun de Scholl, nit wigk fun de Kerrsh, ëine Hüüsoblock funde Halteshtëll fun de Shtrooßbaan, do eß di Weetschaff fun de Faßteloovensdjëcke fum Dörp. Wä uß Bonn eß, jooht doch do ens froore. Di weßße do beshtemmp beschëijdt! --88.76.219.37 11:58, 24. Sep 2006 (UTC)

Wie ish jehürt han, jit_et övver houndert ripuarische Dialekte. Langsam jlöv ish dat sullt_em_mer en_em weßeschaffler övverlasse. Viellesch krist_e_jo in Darnsdorp ene, der in Üsskirsche jeboore is. Dat würd_ad_dat reschersch vazerre. Ävver ish han jet für Desch, he kannst_e_ad_mit der Brill söke :-). Breidbildkess 15:53, 24. Sep 2006 (UTC)

Dronsdörp, Messdörp, Lessenich, Alefte jehüren von Bonn us jesehe ad zum Vürjebirsch, dat woren fröher Dörpe vür d'r Stadt. Borrem un Sääschtem lien medden em Vürjebirsch. Tennebösch eß noh em Kreesch jebaut wudde. Un et Jüppsche eß doh jeboore, wo et Schmitze Billa sing Villa hätt, su vell zo Urbönnsche. Ungerschiedliche Dialekte spreche mir suja en d'r ejen Famelisch. Ich maache mir en Botteram met Stolle un ming Tant uss Siebursch määt sich en Botteram met Platz. --Jüppsche 16:54, 24. Sep 2006 (UTC)

Mer künne de Weßßeschafflo hëlleve, in_dämm dat mer schön Swadesh-Lėßßte un Wenker-Lėßßte för uns Shprooche opschriive. Do kannß sesho sinn, dat esu jët en de nääkßte Moohnde un Joohre bëij de ISO ierem Shprooche Kamitee lande weed, un di sen ald am Nohfolljer fun de ISO 639-3 Norrem am brasselle, woh se Dijalägde, Ömjangkß_Shrooche, rejjonaale Öngescheed, un all_su_ne Fissematennte dren han wulle. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:03, 24. Sep 2006 (UTC)

Approppo „jekräsch“ — För mesh jehüüet dat mieh noh Oche un en de Ëijfel un en et Fürjebersh, ävver in dämm Shtriife diräg_bëij Kölle saren_se „krëje“, etwa en Alshtädte, Jleuel, Fischenish — Ävver för „Rääsch krëje“ wöödten_se do ier sare: „Do hann isch Rääsch behallde“ oddo „Do hann se mer / misch Rääsch jejovve“ --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:03, 24. Sep 2006 (UTC)

Do jit_et_ad_su_ren Kommitee in Kölle! Die han sesch de Pfleje vun_der Kölsche Mundaat up die Fohne jeschrivve. Do künnt_e_ma ad_ens Aquviriere. Dann hät_em_a jleesch drißßisch Medmacher mieh, die et jenau wesse. Luur_ad_ens_he un he. Breidbildkess 21:55, 25. Sep 2006 (UTC)

P.S. Wat_is_dann Krievelsch? Wat zo foodere? Breidbildkess 21:55, 25. Sep 2006 (UTC)

he eß on_och ëijn. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:46, 25. Sep 2006 (UTC)

Mier bruche ävver en Swadeshliss för Bunn-Poppelsdorf und Bunn-Tannebusch un Alfter :-). Die Less künne mir hier inbaue. Breidbildkess 19:25, 26. Sep 2006 (UTC)

Ha! Da hasse_rääsch! Dat es_n_Wiki. Mir künne he alles selevs maache :-)))). Breidbildkess 18:51, 28. Sep 2006 (UTC)

Fun Klaaf:Bönnsch (Shprooch)[der Quälltäx ändere]

Also leev Lückscher, wenn datt he BÖNNSCH PLATT senn soll, dann tredde me äwwe de Troone en de Oore. Isch benn esu vemesse on sare einfach ens datt isch en de Scholl datt noch jeliert hann. (Beim Lehrer Emons en de Münsterscholl) Domols noch en de Barack wo hück de Karstadt steht ! Et kann jo senn, datt esu ene "HUHJEBILDETE SPROCHEXPERTE" jlöww watt do steht, äwwe ene eschte Bönnsche kann nur dodröwwe nur de Kopp schöddele. Hans Pohl Bonner Stadtsoldaten Corps hans.pohl@netcologne.de

zwei, drëijerlëij Bönnsch?[der Quälltäx ändere]

Mer fälld jo op, dat en dä bönnsche Sigge öffters jät ömmboochstabbeet weed, „wierd“ ↔ „weed“, „Bounn“ ↔ „Bonn“ (un ettlije äänlijje).

Minge Enndrock do fun eß, dad_et entweder ongerscheedlijje Schriif_Aate för Bönnsch jitt, oddo dat mer mieh wie eijne Bönnsche Shprooch en Bonn/Bounn hät, wat mer janit fowunnderlėsch ze_sinn_schingk.

Künnt_mer sesch do op jät ëijnijje, un ens beschriive, wie un wat domed_esu eß? Dann künnt_esch do ens de Schabloone förr_et markeere ennreschte. Esch mööt nur wesse, wat för Name de ongerscheedlijje Bönnsche Dijalëkte un/oddo Schriifviise hann. Wann Üsh nix ennfällt, künne se mer och eez ens Bönnsch1, Bönnsch2, un esu wiggo, nënne. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:58, 11. Mäz 2007 (UTC)

Ach, un noch jät, et wöö nit fokeet, wann Ühr Üsch all aanmëllde wööd, dann ess_et jëdd_ennfacher för uns Wikki_Köbesse, Üsh unger de Ärrm ze jriife, wann jewönnsch. Et koß nix. Un wä net aanjemëlldt sinn well, wann_e jët schriive dëijt, dä kann sesch do för jo widdo affmällde. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 22:58, 11. Mäz 2007 (UTC)

Dat dä Atickel ee Johr net jefunge wuude eß, litt doch nur aan dämm Lemma Shprooch.
Ob de et jlööfs ode net, dat echte Bönnsch wierd nur em ahle Bonn (Stadtbezirk) jesproche. En Jodesbersch woren se ze Vürnähm Platt ze spreche, die Bröck noh Beuel jitt et iersch zick 100 Johr, un en Duisdörp, Droansdörp schläät ad et Vürjebirsch en d'r Dialek e'ren. Bonn und Kölle sen Städt, die vell Dörpe jeschluck hann. Un su kamm'e jenau dä Ungerschied Stadt / Land russhüre.
Bonn wierd met O jeschriwe un jesproche, nur eß dat eben e rheinisch O. Ze iersch hann ich OU jeschriwe, dat äwe e holländisch Diphtong eß (ou=au, wie ij=ei un ui=eu) un nur zo Verwääselunge führt. Zweschem däm kölsche un bönnsche O jitt et keene Ungerschied.
„wierd“ ↔ „weed“, ich schriwe jetz Bönnsch „weed“ eß Kölsch. Wie säät de Wrede: Om Land eß et Meddelhuhdeutsch vell stärke erhaale als en Kölle.
Apropos Kehrwoche: Wenn de die Atickele widder für IP's freijejowe häss, dann kannste beim nächste Mol drei Stond seleve hingerherkehre. --Jüppsche 17:04, 12. Mäz 2007 (UTC)

Toter Weblink[der Quälltäx ändere]

Bei mehreren automatisierten Botläufen wurde der folgende Weblink als nicht verfügbar erkannt. Bitte überprüfe, ob der Link tatsächlich unerreichbar ist, und korrigiere oder entferne ihn in diesem Fall!

--Weblinkchecker 08:17, 25. Dez 2007 (CET)Beantworten[Beantworten]