Kiepekääl

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
E Kiepekääl-Denkmol en Meinerzhagen, jemaaat vom Karl von Ebbe

E'ne Kiepekääl hätt me fröhe ne Kääl jenannt, dä met e'ner Kiep om Rögge un Köref en d'r Hand öwe et Land jetrocke es, un dä Lück Wäsch, Kleede un andere Saache, die em Haushalt nüdisch wore, verkoofe däät.