Joohr 2009

Uß de Wikipedia

Dat Joohr 2009 hätt 365 Daare.

För 2009 es jeplaant:

Jeplaand_eß[Ändere · der Quälltäx ändere]

Pollitikk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weßßeschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Täshnigk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weetschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kulltuur[Ändere · der Quälltäx ändere]

Faßteloovend[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kölle[Ändere · der Quälltäx ändere]

Minsche[Ändere · der Quälltäx ändere]

†  Michael Jackson stervd am 25. Juuni.
†  Dominik Brunner stervd am 12. September.
de Joohre … 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 …
de … 1960-er1970-er1980-er1990-er2000-er2010-er2020-er2030-er2040-er  … Joohre
et … 17-te18-te19-te20-te21-te22-te23-te  … krißßlijje Joohunndot
et eetßte Johdousend füür, unn_et eetßte,  et zweijte,  et drette,  et feete Johdousend noh Krißtoß


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!