Zum Inhalt springen

Euro Mönze (Niederlande)

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De Nederläng wohre fůn Aanfang 2002 beim Euro-Jëld dobei. De Euro Mönze uß de Nederläng sen beß jäz nur nohm eetze Desain fům Euro op der Maat jekůmme, un de Holländer han_er och e paa Jedëngkmönze eruß jebraat, ävver nur ëijn di_j_en der Euro Zohn ußerhallef fon de Nederläng och föt_t Bezahle douch.

En Holland un Finnland wääde zigg_em Septämbo 2004 këij nöüj 1-Cent-Shtökker un 2-Cent-Shtökker mih jemaat. Zwa kam_mer se noch bruche, ävver en der miihzte Ladejeschäffte krit mer se nit mih eruß, un wat mer ėnnßjesammp zo bezahle hät, weed_op der nöhßte 5-Cent-Bedraach jerůndt. Ëijnzel Priise könne ävver dorjouß noch met kromme Cent-Bedrääsh jemaat sėn, un wä met Plaßtikjëlld odo Baajëldloßß bėzaahle well, dä zahlt alß der akkoraate Bedraach.

De Euros uß alle Länder, di_j_en han, sen op ëijn Sigk all ejaal. Dė ejaale Sigk eß beschrevve bei de Euro Mönze.

Se jewööhnlijje Euro-Mönze uß der Nederläng (af 2002)[Ändere · der Quälltäx ändere]

De Euro_Mönze uß de Nederläng han zwëij ongerscheedlijje Jeshtaltonge, ëijn för de Zënt_Wääte un en annder för de Euro_Wääte. Se sin ävver zemmlėsh äänlėsh, indämm datt se all et Künnejėn Beatrix fůn Nederland|Beatrix, de Künnejėn fůn de Nederläng, em Proffihl, met de Oure noh lėngkß zëije. Och dä Tittel „Beatrix Koningin der Nederlanden“ eß ėmmer dobëij. Dat Dėsain fon de Euro_Mönze ėß et sällve, wat mer op dä läzde afjeschaffte Jullde drop jehat hät, ävver dat fon de Euro_Cent_Shtökke woohd för der Euro neu jemaat. Och met drop sen immer de EU ier 12 Shtääne, un dat Johr wann_se jeprääsch wode sin. Dä Bruno Ninaber van Eyben hät se beedß ëntworrefe, der Jůllde un der Euro.

De nazjonaale Sigk fůn de Nederlängsche Zënnt- un Euro-Shtökke af 2002[Ändere · der Quälltäx ändere]

et Beldnėß fon de Künnejėn Beatrix fůn Nederland, un der ier Tittel uße eröm
1 Cent 2 Cent 5 Cent
et Beldnėß fon de Künnejėn Beatrix fůn Nederland, un der ier Tittel uße eröm
10 Cent 20 Cent 50 Cent
GOD * ZIJ * MET * ONS *

dat es: „Jott sëj med onß“

et Beldnėß fon de Künnejėn Beatrix fůn Nederland,
wi_j_et op der läzte Jullde drop wohr
wi_j_et op der läzte Jullde-Shtökke drop wohr
1 Euro 2 Euro der 2 Euro Rand

De unjewöönlijje un Jedëngkmönze uß Holland[Ändere · der Quälltäx ändere]

Nomal Euroß[Ändere · der Quälltäx ändere]

Uß dem Neederland jidd_et bloß ëij offizzjäll Jedëngkmönz met 2 € Wäät, dim_mer en de Wëlt för_et Bezahle bruche kann.

Sammlermönze ußerhallf fom nomaale Euro[Ändere · der Quälltäx ändere]

Nur en de Nederläng bezahle kam_mer met dänner ier 5-Euro un 10-Euro Shtökker, di em Räßß fon Euroland offizjäll nix wäät sin. Ävver di Denger bruch suwisu këij Minsch för jët angersch alß wi se en de Mönzesammlonge ze donn.

De Bank fon de Nederläng hät di Mönze zum Dëil och en Sėllver oddo Jold erußjejovve, un di Shtökke woohre dann och düürter wi dä Priiß dä drop shtėijt.

  • 2002: Künneschlesch Huhzick — för 10€
  • 2003: Van Gogh Fönver — för 5€
  • 2004: Mönz fö_de Künneschlesche Jebohrt — för 10€
  • 2004: Europpa-Mönz — för 5€
  • 2004: Künneschrëijsch fon de Nederläng Mönz — för 5€
  • 2005: Künneschlesch Johresdaach — 25 Joohre Künnejėn Beatrix om Troon — för 10€
  • 2005: Frede-Fönver — 60 Johr nohm Ëng fon 2. Wëltkreesh— för 5€
  • 2006: Fönver fö_de Äntdäkong fon Australije — för 5€
  • 2006: Rembrandt-Fönver — Jeboore för 400 Johr — för 5€
  • 2007: Michiel de Ruyter Fönver] — Jeboore för 400 Johr — för 5€

Websigge[Ändere · der Quälltäx ändere]