Zum Inhalt springen

Eiekroon

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Eiekroon en de Kirch

De Eiekroon wierd em Mai, von de onverhieroate Fente vom Dörp uss ussjebloosene Eie jemaat un näwe em Maiboom o'm Haupplatz vom Dörp opjehängk, öm et Maifess met de Maikönnijin ze fiere.

Urspröngklich wor dat e'ne Fröhjohrsbrauch von de Heide, dä me christianisiert hätt un öm Pingste fiere deet.

Jruße Maifeste werde hückzedaach noch em Vürjebirsch, en Bonn - Kühlekowe un en Bendorf am Rhing bei Kowelenz jefiert.

Als et en jedem Dörp noch e Maifess joff, woren die Puurschte dodrop bedaach, dat et eeje Dörp de schönste Eiekroon hat, un su dääten se jäjeneneen wetteifere, bes et manchmol zo kapotte Eie un "Blau Oore" kom.

De Eiekroon bleff fröhe su lang hänge, bes de ierschte Buur em Somme met de neu Äärnt drunge herjefahre wor. Och de Maiboom bleff su lang stonn.