Yocto

Uß de Wikipedia

Dat Wöötsche yocto…, odder Yocto…, odder yokto…, odder Yokto…, jocto…, odder Jocto…, odder jokto…, odder Jokto…, affjekööz med däm klëijne lattëijnische Boochshtaaf y, shtëijdt bäj de Äjnhäijte un Moohße för e Kwadrilljohnßtel, oddo 10-24.

Luur do_noh och bëij de → SI-Basiseinheite#Multiplikatore