Wikipedia Klaaf:Pooz-Sigge

    Uß de Wikipedia

    Woröm sinn de Pooz-Sigge nit von dä lenke Navijatzjonsspald uss ze finge?

    Su solld öt wärm stemme. Wer hand he onjeväär 500.000 Ömleitunge un Siije jelöschd. Dobeij send ö paar Siije jelöschd wode, di hödde bliive solle. Di jehood dozo. Jott dat dö opjepaaßd has. Saach reuich Bescheed, wenn dich noch jätt opvälld. --BBKurt 22:01, 12. Jul 2011 (CEST)Antworten[Beantworten]