Wikipedia Klaaf:Hölp/Et Mennüh

    Uß de Wikipedia

    Links, Rääshß, Ovve, Unge, … (Älleedisch)[der Quälltäx ändere]

    Dat met Linnx un Rääß, met Ovve un Unge eröm eß doof, wiel dat nämmlish drop aankütt wat mer för e Ußsinn einjeshtellt hätt för de Sigge. Me_m nommaale eß dad-esu wie_t jez jrad beschrevve iß, ävver shtell Der Di Ingerfäiß enz op Kölsch Blau ömm — dann iß dat all jannz anderß_wo. Jo Ish_weijß, dat eß Drißß vör_en Bediinungkßaanleijdung, ööndlijj_in dä Dreß jedreßßen. För der Mommennt han_ijj_och_keijn joode Vüüshlääsch wim_mer_t beßße_maache künnt. Wann_De alle Mööshlishkeijde opzälle wells, do weeß_De rammdöösish beij, dat lißß kei_Minsch_mie durresch jleuv_ish, dat weed_nix wääde. Un ėmmer blooß janz apßtrack do drövver jeschrevve, oone Posizzjoone un Rishtunge, Hmmrp, Ish weeijs_et nit. :-( -- Purodha Blissenbach 02:44, 12. Sep 2005 (CEST)Antworten[Beantworten]