Zum Inhalt springen

Wikipedia:Watt ėßß mėd „(Watt ėßß datt?)“-Sigge?

Uß de Wikipedia

Wam_mer nen Attikkel am schrieve eß, do merrk mer schunn_enß, dat mer e Woot füür sish hätt, wat zweijerlai odder dreijerlai odder noch mieh zo bedügge hätt.

Wat määt Mer do?

Jannz eijnfach — mer schriev:

(Watt ėßß datt?)

hinger dat Lemma un_esu heijß dann di Sigk, wi_me_se affshpeijshere deijt. Ußßerdämm schriev mer op die Sigk su jett drop:

Ene '''Lemma''' iß:
# he kütt jett üvver de eezte Sėnn vu_m Lemma → [[Lemma (eezte Sėnn)]]
# he kütt jett üvver de zweejte Sėnn vu_m Lemma → [[Lemma (zweejte Sėnn)]]
# he kütt jett üvver de drette Sėnn vu_m Lemma dismool oone eijen Sigk do_drövver
# un noch jett üvver der vierte Sėnn ....
# unn_e_su_wigger ....
# ....

{{disambig}}

Dat {{disambig}} hinger dä Oppzäälung, dat jitt


Disambig Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.

am Eng vun dä Sigk.


He stemmp noch jet nit: Luur och noh de Lißß med dä (Watt ėßß datt?)-SiggeDä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!