Wikipedia:Fremp Shprooche un Schreffte

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Atikele en de Wikipedia künne Tex un Bochshtabe en alle Schreffte und Shprooche fun de Welt änthallde. Domet Ühr dih öhndlesch op Ührem Beldscherrem jezeijsch kritt, mööd_Er de Schreffte doför och op Ührem Kompjuter enstalleet, un em Bedriefssystem un Brauser enjebonge han. Hee di Sigg well en Aanleidung doför sin, wadd_Er doför brucht.

Övverbleck[der Quälltäx ändere]

UNICODE[der Quälltäx ändere]

De Wikipedija ier Sigge un Atikelle sen em UNICODE. Se wäde hück em UTF-8 kodeert, faßjehallde, un usjelivvert[1]. Dat ess_ene Norrem, womet mer alle Tex un all Schreff-Zeijsche un Sümbol-Zeijsche fun alle Schreffsüsteme en der Welt op ëijmohl un zosamme dashtälle, un met Kompjutere verärbeide künne sull. Mer wäde wigger unge noch sinn, dat dat nit janz fädesch es, wann och ad fill jedonn un müjjelesch es.

Weil UTF-8 röckwääts kompatibel eß met dem ASCII un ettlijje anndere, künne de miihßte älldere Web-Brauser ald ene joode Deil dofun, un för uns Wikipedija rick dat ald wick, ävver eets de nöjere Jenerazjuhne fun Brausere künne och met de sellde Schreffte un Zëijshe ömjonn.

Hee jeiht et beeds öm de Jrundlare, un öm de Moleste, di mer esu hann kann.
Romänesch[der Quälltäx ändere]

Et Romänesche Alfabëtt hät de Zeijsche S met Komma (Ș ș) un T met Komma (Ț ț). Di kohme mem Unicode 3.0 op ene Wonsch fum [Romänesche Inshtitutt för de Standadiseerung]] dobei. De Schreffte don di esu schlääsch ongershtöze, dat en de Wikipedias fö_jewööhnlesch de ähnlejje Zeijshe S met Zedillja (Ş ş) un T met Zedillja (Ţ ţ) stattdäße jenumme wääde.[2]

Loor och hee[der Quälltäx ändere]

Quelle un Aanmärkonge[der Quälltäx ändere]

  1. Bes em Juni 2005, udder bes de Version 1.5 fun MedijaWikki op der Maat kohm, wohr dat noch nit övverall esu. Äver dat es Fo'jangeheijt, un mir han hee en de Wikipedia op {{#languagename: Schablon:UILANGCODE}} nix mieh domet ze krijje.
  2. Loor och noh de ro:Wikipedia:Diacritice

Websigge[der Quälltäx ändere]