Zum Inhalt springen

Wikipedia:Babel/vi

Uß de Wikipedia
Shproache Wesse
vi-0 Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
vi-2 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
vi-3 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.
vi-4 Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Medmaacher ier shproachen

Vijättnammesėsch  —  tiếng Việt

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Vijättnammesėsch künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  vi.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Vijättnammesėsch.

Ußßodämm