Wieß (För ze Drinke)

Uß de Wikipedia
Wießbier ußß Bayern - en Hefeweijze

Wieß eßß en overjäärish Bier, datt ußß Bayern kütt unn vumm Weizemalz jebrout weed oder ußß Berlin unn jet suur eßß. Beije heijße wiiß.

Wieß vunn dä Bayern[Ändere · der Quälltäx ändere]

Datt Wieß ußß Bayern mööt zer Hällefte ußß Weijzemalz jemaat sinn. Et hätt noh Hefe (Hefeweijze) oda et eßß kloor (Kristallweizje). Et kann hell sinn oder dunkel.

Berliner Wiiß[Ändere · der Quälltäx ändere]

Dat Wieß vunn Bäliin eßß nit ußß Weijze. Et eßß jet suur, alldiweijl in dä Hefe och Milschsäurebakterien in Sümmbijoose lävve. Dadorsch ka_mer et och besunders lang laagere, nämlij poor Johr. Ma drenk et met Sirrupp, zem Beijspill Waldmeijster oder Himbeer.

Wieß am Rhing[Ändere · der Quälltäx ändere]

Am Rhing drenk mer koum Wieß. Et weed ävver dovun jebrout. Di äälßte Alt-Broureij di_t noch jitt, datt sinn Boltens, die broue ou_noch Wiiß no_m aale Rezepp in Korschenbroich nit wigg von Nüüß, ävver jannz winnich. Am Rhing drenk mer näämlich iir Kölsch, Bönnsch, Alt oder Degraa. Prost.

Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke