Zum Inhalt springen

Star Trek

Uß de Wikipedia

Star Trek, esu dunn sisch sächs Seins-Fickßshen Serrije nenne, die et enßjesamp op en jaanze sevvehundert und säächsezwansch Fullje, esuvvie illef Filleme brenge. Ußerdämm jitt et onnoch esu ville Bööscher un Kompjuterspille dozoo, dat m'r_se jaanit eehz all uppzälle kann. Ääfunge hat dat janze jemand, dä Tschinie Roddenberrij_ieß.

Lejder woot nie jet op ripoarisch övversätz.

Roumschiff Enterpreis

[Ändere · der Quälltäx ändere]

Die eehzte Serrije. Dej hätt op dä USS Enterprise (NCC-1701) jeshpillt, und Käpt'n Kirrek hät do beshtimp. Usserdämm joov et do denn Dockter, dänn se all Pille nannten, ävver dää ejentlesch Lennart Mäckeu jehejße hat. Usserdämm wor do dä Spock. Nit nur dat dä dä eezte Offizier un o_noch dä Weßeschaffsoffizier woor – nää, dä moot och noch Volkanijer sinn. Dat woren ejentlisch die drej Houpkaraktäre, evver et joof noch feer minder wischtije, wejl et jo süns laangwejlesch jewwoode wää:

Eeztens hadden se die Juhura. Dat woo domols die eehzte Shwatze im TV, die ens en wichtisch un positief Roll kräje hätt. Dann joof het dää Paafel Tscheckoff, dat woor ene Russ. Do daafste nit verjesse, dat dat domools im Kaale Kreesch jespillt hat. Jo, un dä Hickaru ßulu. Dat wor ene Asiat, un dat wo och sellde, denn dä moot nit mit asiateschem Akßent shprääche, und wo och nit böös. Wenn hammer ussjelasse? Ah jo, denne Montejommerrie Skott, enne Schott. un dää, dää luurte dat dää Aantriff un dat janze Teshnik-Jedöns jeflupp hät.

Jeshpillt wooden die von:

  • Köbes Tiberrijes Kirrek = Willem Shatner
  • Spock = Lennart Niemeu
  • Lennart Mäckeu = Däforrest Kelli
  • Niota Penda Juhura = Nischel Nickels
  • Paafel Andrejefitsch Tscheckoff = Walter Künning
  • Hickaru ßulu = Schorsch Tackej
  • Montejommerrie Skott = Köbes Du'en