Sophroniskos (der Jöngere)

Uß de Wikipedia
(Ömjeleit vun Sophroniskos)

Der Sophroniskos wohr eine vun dä drei Sönn vum Sokrates un em Xanthipp. Hä hät zwaij Bröhder jehatt, der Lamprokles un der Menexenos. Singe Name weed „Sofroneskos“ ußjeschprche.

Der Sophroniskos darf mer net verwähßelle met singem Bestefa, dä och Sophroniskos heeß.

Dem Sokrates singe Sönn Menexenos un Sophroniskos wohre noch Pänz als ehre Vatter vör et Jereesch kohm un sesch dann pä Jereeschßbeschloß sällver ömbränge moot.[1] Eine vun dä Pänz wohr norr_esu klein, dadd_en de Motter dohbeij em Ärm heeld.[2] Em ahle Jrihscheland hatte se en Tradizjuhn, der eezte Sonn nohm Besetfa ze nänne, esu wohr der Menexenos wascheijnlesch der jöngste vun dä drei un der Sophroniskos er Ählste.

Wam_mer em Aristoteles jläuve well, han sijj em Sokrates sing Nohfahre all als onwascheinlesch blötschköppejj erus jeschtallt.[3]

Qwälle un Aanmärkonge[Ändere · der Quälltäx ändere]

  1. Plahto: „Äntscholdejong“ 34d, Phaedo 116b.
  2. Plahto: Phaedo, 60a.
  3. Aristotles