Schablon:Babel-lang-text-hy

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

{{{{{1}}}|=project:Babel/hy
|0=|8|Հայերենը| այս անձի |9|մայրենի լեզուն| է:|7|||=
|Այս զործածողր կրևայ աշխատակցիլ |1|հիմևակաև| մակարդակով |8|հայերէև| լեզուով։:|7|||=
|Այս անձը կարող է աշխատել |2|միջին| մակարդակի |8|հայերեն| լեզվով:|7|||=
|Այս անձը կարող է աշխատել |3|զարգացած| մակարդակի |8|հայերեն| լեզվով:|7|||=
|xxx |4|xxxx4xxxx| |8|հայերեն|:|7|||=
|00=xxx |01=0|02=xxxx0xxxx|03= |04=8|05=հայերեն|06=:|07=7|08=|09=|=
|||||||||||=
|90=|91=|92=|93=|94=Arrmeenesh|95=Հայերեն|96=Hayeren|97=ltr|98=hy|99=Arrmeenėsh|=
|{{{2}}}={{{3}}}|{{{4}}}={{{5}}}|{{{6}}}={{{7}}}|{{{8}}}={{{9}}}|=
|}}