Saachjruppe Klaaf:Shtaat

Uß de Wikipedia

Up-r1.png

Mer han aanjefange noh ennem Wääsch ze sooche, wi mer Saachjroppe benënne wulle. Do bruche mer jenou ëijne ëijnhëijtlijje Name för jede, wëijl di sesh nit met Project:Ömlëijdonge (#REDIRECT) uß ungerscheedlijje Name zosamme lääje lohße, wat övverall sönß em Wiki jëijt. Wänn De do Ideeje zo häß: dunn se hee bëijdrare.

Ich schlaren ald enß vür, de Saachjrupp he ömzedäufe en:

Staat

(Schrievwies: Adam Wrede)

Wann do wat dojeje häs, oder en besser Vürschlach, schriev dat bitte hier op.

Düüvelskääl 19:01, 2. Dez. 2006 (UTC)


  • Do jäje, unnüdijje Brassel --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:09, 3. Dez. 2006 (UTC)
  • Do jäje, mer sinn hee nit de Kölsch-Wikkipedija oddo dem Wred sing Wikipedia, do forsöök ald_widdo Ëijne, alles op Wrede-Kölsch ömmzeschriive, dat jëijd_esu nit. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 20:25, 3. Dez. 2006 (UTC)
Ich jläuven ävver dat nit vill Lück wesse, dat mer Staat och Shtaat schrieve künnt. Un dann es et ärch schwer ze finge. Staat - dat kennt jeder. Düüvelskääl 12:26, 14. Dez. 2006 (UTC)
P.S. : usserdem finge ich - wie dä Caesius et ad för de category:Shtadt opjeschrieve hätt, dat mer de einzelne Staate esuh schrieve sollt wie et offiziell es. Düüvelskääl 12:28, 14. Dez. 2006 (UTC)
Symbol support vote.svg
Ich ben för Staat. Ben mer nit em Klore, ov et nüdich es. Ich han ad jet bei Saachjroppe_Klaaf:Shtadt jeschrevve. Ävver domet et noher nit heiß: Et hät keiner jet jeschrevve un deswäje losse mer dat bei Shtaat ... : De Saachjruppe jehüüre jrundsätzlich op dr Pröfstand. Villeich künne mer jo ens en alljemein verbindliche Rejel defineere. Domet mer nit ungerscheedliche Schrievwiese en de Saachjruppe krije, dodurch, dat dodrüvver einzeln diskutteet/avjestemmp wood. --Caesius 13:56, 14. Dez. 2006 (UTC)
Symbol support vote.svg
De Lautschriff moss e_russ deshalf: Staat --Jüppsche 21:10, 14. Dez. 2006 (UTC)
Symbol support vote.svg
Staat. Un wat dä Caesius jeschrevve hät, dat met däm: De Saachjruppe jehööre op dr Pröfstand, do ben ich och för. Domet mer nit all uns Saachjruppe einzel avstemme müsse, öm se ze ändere. --Jan Wellem 21:44, 14. Dez. 2006 (UTC)
Symbol support vote.svg
Bëij Saachjroppe küdd_et övohoup nit drop aant, dat mer_t öönzwi schriif, wi öönzwä mëjnt, dat hä dat joot fenge künnt, wëjl dat emmo och hëijß, dadd_et enne Anndere dann nit fenge kann. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:00, 15. Dez. 2006 (UTC)
Symbol support vote.svg
Fö_jewöönlesch moß mer nit weßße, wi_jen Saachjropp hëjß, oddo wi_se jeschrevve weed, mer moß et nur foschtonn un drop klekke künne. -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 02:00, 15. Dez. 2006 (UTC)