Röbekruck

Uß de Wikipedia
(Ömjeleit vun Rübenkraut)

Röbekruck eßß en Sirrup ußß eijnjekoochte Zuckerrööbe. Hä mööt 78 % drüjje Substanze hann, dä Rääß eßß Wasse. Bei 18 °C mööt mer en op dor Bruud schmiere künne.

Röbekruck wääd op dor Bruud jejäßße, met Rievkooche odde och en dä Zauß vumm Suurbroode. Dä Weßßfaale doot et en sing Pumpernickel. Et eßß vüür allem do beleev wo dä Zuckerrööbe op dä Acker stonn. Äwwer mer krijj_et övverall en Deutschland em Suppemaat.

Fröhe wout dat Krouck doheijm jeprötsch, wat och lecke' wor. Da date se dann och allehand lecke' Zeusch wie Äppel und Birre drinschmiesse, su dat fas jede Mam im Rhingland do e eijen Rezept hot, wat se dann jeheim halte deit. Hück kütt dat Krouck quasi all us dem jleichen Pott em Vüürjebirsch, wat de em Lade als Grafschafter Goldsaft koope kannz.

De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Öhskirschene Platt :  Kröcksche
Bönnsch :  Röpekrock
Dremmener Platt :  Siipnaat
Eischwieler Platt :  Seem
Kölsch (Rheinische Dokumenta) :  Röbe̩krok, Rööbe̩krok
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Röbe_Krogk, Röbe_Krůgk, Röbe_Krugk
Kölsch (Wrede) :  Röbekruck
Meischeniche Platt :  Kröcksche
Rhinberkse Platt :  Rüüwe̩krüt
Stolberjer Platt :  Röbbekrutt
Vürjeberschßplatt :  Knollekrutt
Sönß (hölp met bem Ennzoteere!) :  Kruck, Krouck, Krock, Rövekrugk, Rööbekrouck, Sietnaap, Ziepes


Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke