Pott (Köch)

Uß de Wikipedia

Dä Lemma-Titel he es op Kölsch buchstabeet nohm Wrede.


Hee die Sigg es op Kölsch
(mih kölsche Sigge)
un jeschrevve wie beim Wrede
(mih Sigge jeschrevve wie beim Wrede)
Pött us Nirostahl

Ene Pott es jet, wo de jet eren dun kanns. Jewöhnlich bruch mer ene Pott för ze esse ze maache, zom Beispill för ze koche, ze brode udder ze schmore. Avver mer sät Pott och för ander Jedöns, wie dr Blomepott udder dr Pott vum Auspuff (Luur och: Pott (Wat es dat?).

Ene Pott för ze koche hät zwei Jriffe an de Sigge. Hät hä nor eine, dann es et en Pann udder e Schäppche. Hä es us Stohl, Kupfer, Iese udder och us Jlas jemaat. Met däm Deckel kannste en zo maache. Enne dren hät hä hück ze Dach mihts en Schich us Teflon udder su enem Jedöns, domet dat Jemös, wat de kochs, nit anbrennt.

Pött jitt et zick de Brongsezick. Domols hät mer se us Brongse jemaat.

Jet Besonders es dr Römerpott. Dä es us Ton jemaat för en dr Ovve ze dun.