Zum Inhalt springen

Pikardesch (Sprooch)

Uß de Wikipedia
Jröhn aanjemohlt, woh me Pikardėsch_schpresch

Pikardesch es en Sprooch us däm romaanesche Knubbel. Se hät Ähnleschkeijte met Franzüüsesch. Mer kallt se en de Rejoon Pikardih em Norde vun Frankrisch, em Achtowa nevvedraan, em franzüüsesche Deijl vun Flandere, un em Hennejou en Belljie, ußerdämm janz em Wäste vun dä bälljesche Rejohn Wallonih. Dat es alle laans de Jränz zwesche Belljie un Frankrisch, aanjevange e janz Shtöck vum Meer fott, beß knapp der hallve Wääsch noh Luxembursch erop.

En dä Rejjohn Pickardi nänne se se Pikardesch. En Flandere un em Achtwa saren se Chti und Chtimi doför. Öm Lille un Valenciennes erö heijs_et Rouchi. Em övverije Flander saare se öff bloß verwandt, Patois. Et es ävver all et sellve. De Wesseschaff vun de Schprooche nemmp fö jewöhnlesch Picardisch.

En dä ISO 639-3 hät Pikkardėsch dä alfa-3 Kood pcd. En dä andere Afdeijlunge vun dä Norrem küüt Pikkardėsch nit für.

Wohpe vun de Wallonesche Rejjohn
De Profinz Hennejou heis_op Pikardesch Hénau

Em Johr 1990 hät de Franzüüsische Schproochejemeinschaff en Beljie de pikardesche Schprooch als en offizjäll Rejonaalschprooch aanäkannt. Domet schteihd_et zosamme mem Wallonėsch, Lootringsch, Champenois un Frongkick.

Wohpe vun Nord-Pas-de-Calais
De Fahhn vun de Picardi

Dä Staad_en Frangkrisch hät de Pikardesche Shprooch nid_esu aanäkannt. Doh han se joh dä Jrundsaz en de Polletek, dat mer kein ander Schprooch wi et janz offizjälle Franzüüsesch em Land han well, esu ähnlesch wi mer et en de Bundesrepublik vun Bonn vör em Zusammejonn met de DDR hatte.

Et jitt ävver och franzüüsesche Joodachte, di saare, dat dat Pikardesch en annder Schprooch es, wi et Franzüüsesch. De Pikardesch_Schprooch deiht trozdämm vun däm Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France vum franzüüsesche Minsteerijum för de Kultuur proffeteere.