Pico

Uß de Wikipedia

Dat Wöötsche pico…, odder Pico…, piko…, odder Piko…, affjekööz med däm klëijne lattëijnische Boochshtaaf p, stëijdt bäj de Äjnhäijte un Moohße för e Billjoonßtel, oddo 10−12.

Luur do_noh och bëij de → SI-Basiseinheite#Multiplikatore