Zum Inhalt springen

Neutron

Uß de Wikipedia

Eh Neutron ees eh Elementardeelsche watt keeijn elektrische Ladung beseetz. Zesamme met dä Protone un dä Elektrone bilden de Neutrone de Atome vun dä verschiedene schemische Elemente. Neutrone bestonn uss Quarks. De Neutrone un Prottohne dunn de Masse do_beej, allso och et Jeweesh, un_zwa unjevääer halve halve, de Elläkrone maache do faßß nix mieh uß.

Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk