Mondaach

Uß de Wikipedia

Moondach, Monndach, oddo Mandach eß dä eezde Daach enn_dor Woch. Ed_eß de eezde Ärrbedsdaach enn_dor Woch för de miißte Minsche.

Bëij de aale Järmaane woo hä däm Moond singe Daach, dä och enne Jott wooh.

De Wochedaare

SonndaachMondaachDingsdaachMettwochDonnersdaachFreidaachSambsdaachSonndaach