Metmaacher Klaaf:Breidbildkess

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wellkumme ![der Quälltäx ändere]

Hallo Breidbildkess,

Kloh kann esh Desch foshtonn. Allso esu jannz Annalfabetesch kannze jaa nit sinn ;-) Macch Der këijn Jedangke, mer hann all nit en de Scholl et Platt_Schriive jeliehrt. :-) Op dä Sigk hee shtëijd_e beßßje jäd_övver_et Schriive, ävver dat eß zem Dëijl jët aahl un et mööt noch fill mieh do_bëij.

Do kannß en Dinge Medmaacher_Sigk jannz nommale Shprooche_Lengkß maache. Met „[[de:Benutzer:Widescreeen]]“ hee, un „[[ksh:Medmaacher:Breidbildkess]]“ en de döütsche Wikkipedija kannze dann hen un her klekke.

Babel_Schabbeloone kannze övvernämme. Moß De nur klëij beßßje anndoß schriive, nuur „{{Babel|“ am Aanfang, un zwesche de Kodes un de Nummere shtëijd_enne „|“ un hinger dä Kodes oohne Nummere och noch ëijn. Luuer Der op Anndere ier Sigge aan, wij_et jemaat weed, do kannß_Der övverall med „Ändere“ aanluuere, wi_di Sigk jemaat eß. Do moßß jo nix affspëijshere.

Saarens, wellß de dä Medmaacher:Breidblidkess widdo loßß hann? Dat süüht mer jo jannz hoh_rennem Tippfääler uß.

Enne schöne Jrooß! --Purodha Blissenbach 03:20, 30. Auj 2006 (UTC)

Hallo Purodha Blissenbach,
AAsu jeijt dat! Ish will ma ooch su_erne Babel Schabbeloon up ming Sigk packe. Dat mit denne Striche mööt ish noch liehre. Et is merekwürdish ävver ish kann alle Artikel he leßße. Selvst die vun denne Öösher un Düsseldorva. Un wat mejnst_De mit mingam Name? Dä is doch rechtish. Odda_wat sähst Do? Ish han_ooch üvverlech wat_dat_sin künnt. Ming Nam is in_da Huhdütsche Wikipedia: Widescreen. Dat sull e_sune Aat Övverstezung _sin. Wie sull man dat aanders schrivve? Breidbildkess 08:12, 30. Auj 2006 (UTC)

Bennratha Linie[der Quälltäx ändere]

Hallo Prodha Blissenbach, wie is_et_Dir? Ish han jesinn dat Du ene Wiggerleijtung jemaat häß up dem Lemma: Bännrodter Linnije. Dat klink für mish äsch jot. Ish hat_ad lang övverlesch wie dat reschtisch jeschrivve weed, up platt. Ding Lemma is bessa. Wulle_ma_dat_nit dohin varrötsche? Weeß Du wo_ret_en_Leß_jit, wo_ma_sinn_kann wat für links up en Sigk zeijen? Breidbildkess 11:02, 1. Sep 2006 (UTC)

  • Wenn de dat wellß, kannß_de dat sellver maache, do jidd_et dä Lengk „Ömnänne“ för, op dä Sigk Benratha Linie. Et määt nix, wenn et do ald en Wiggerlëijdung jitt, wo mer hen well, di weed automatesch doför op sigk jedonn — ävver nuur_en Wiggerlëijdong, ennen nommaalen Atikkel kam_mer_esu nit fott_maache.
  • Jo, em Prinzip jidd_et — je nohdämm — B(ä|ë|e)(n|n)r(a|o)(d|t|dt|th)(a|o|er) Li(e)(n|nn)(ie|ije|ish|ėsh|esh|isch|esch) — nattörlėsh nit jeede mööschlesche Kombinazjohn do_fun. Esh han enne Bot en ärrbëijdt, wo mer esu_en Wiggerlëijdonge autemaatesh met maache kann. Eß ävvo no_nidd_esu_wigk.
  • Aan de Sigk fun dämm Finster do häß De unger „Wërrkzöüsh“ dä Lengk „Wat noh hee lingk“ — domet krißß_De en Leßß met all_dä Sigge, di op di Sigk zëije wo De jrad drop am luuere beß.
Enne schöne Jroß -- Purodha Blissenbach (Klaaf) 16:43, 1. Sep 2006 (UTC)

Ish wüüd saaren, dann losse_mer_dat mit dem verrötsche. Weschtisch fink ish ävva_dat_et ne Wiggeleijtung vun dem Huhdoitsche Woot jit. Dat sullt e_sune_aat Standacht weede. Sonst künnste_jo_ad_lang probeere wie dat Lemma wat_de_söks geschrivve weed. It weed_jo_och in Öscher platt aandas schrivve we in Bönnsch. Wenn de loss_häß künnste ja ooch he jet indraare. Jroß Breidbildkess 10:07, 2. Sep 2006 (UTC)

Ach do fällt_mr_noh_jet_in. Kannste dä Drißß he_ad_ens lösche. Du biß doch_e_ne_sisopp? Breidbildkess 10:10, 2. Sep 2006 (UTC)

  • Jedonn. Do kannz_E och „{{fottschmiiße}}“ oddo „{{Müllemmer}}“ en en Sigg_errinn_schrive, do weßße de Wikki_Köbeßße beschëijdt. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:29, 4. Sep 2006 (UTC)
Jo, jedank. Breidbildkess 19:28, 5. Sep 2006 (UTC)

Images - Duplication, and Missing Licensing Information[der Quälltäx ändere]

Please take care of: Image:Logo 1 FC Köln.gif, thank you. CommonsDupeFinder 02:59, 4. Jul 2007 (CEST)

Jo do Hannes. Hann ish länß gemaach. Breidbildkess 00:18, 4. Sep 2007 (CEST)

Do hät eine op de verkeehte Sigg jeschrevve. Ävver Dish hätte wall jemeint.[der Quälltäx ändere]

Loor donoh op Metmaacher:Breidblidkess. Ene schöne Jrooß. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 12:23, 13. Apr 2009 (CEST)