Klaaf:GCA (Watt ėßß datt?)

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Link zur engl. Wikipedia?[der Quälltäx ändere]

Hallo Purodha, dat hess_do sehr schön erkläat met_dä Fliejerej. Evver worüm hess_do den Link zur eng. Wkipedia weckjemaat? Dat wor doch sinnvoll, oder? Und ene wejtere Seite för dat ussjeschriewene engelische Woot soll_et doch he sischer nit jewen, oder? W. Schrödter kann nit_esu joot Kölsch 03:19, 2. Auj 2008 (CEST)

Dä Lenk jehööt en dä Atikel Ground-Controlled Approach eren.
Wat esch och noch sare wollt, un bloß noch nit jeschaff han: Esu lang wi mer keine Atikkel han dä velleisch „GCA (ingernazjonnahl Auto-Kännzäjshe fun Juatemala)“ heiße künnt, dä en di Saachjrupp:Guatemala un di Saachjropp:Auto Kännzäjshe ingernazjonnahl köhm, kritt di Sigg „GCA (Watt ėßß datt?)“ di zwei Saachjroppe verpaß. Ohne dat künnt mer söns beim Söke övver de Saachjroppe di Afközong GCA nit fenge. Ävver ene extra Atikkel „GCA (ingernazjonnahl Auto-Kännzäjshe fun Juatemala)“ eß Kappes, et shtündt jo och nit mieh do dren wie di ein Reih, di en „GCA (Watt ėßß datt?)“ ald dren steiht. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:25, 2. Auj 2008 (CEST)
Enä, dat hätt isch nie un nimmer jedaach, dat_do ene Atikkel Ground-Controlled Approach schriewe däijts. Hoot app för sovill Fläijß. W. Schrödter kann nit_esu joot Kölsch 14:18, 2. Auj 2008 (CEST)
Ming Ußred: Wann isch kann, dann donn_isch do och widder jät hen, wo isch jät fott jemaat han. Un nohdämm dä Atikkel_op Änglesch schunn jät mieh verzälle däjt, wi mier beß jäz han, wolld_esch dä Lengk dann doch ophävve … ;-) --Purodha Blissenbach (Klaaf) 17:54, 2. Auj 2008 (CEST)
Un nevvenbei, esu schlääsch süüht dat met Dingem Kölsch för mish jaa nit us — winnischßtens jeschrevve. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 18:00, 2. Auj 2008 (CEST)