Zum Inhalt springen

Kösch

Uß de Wikipedia
Kösch

De Kösch eß dä Plaz em Huß wo jekoch weed. Ärm Lück dun och en der Kösch fodere, un öff es em Winte de Kösch de wärremßde Roum em Huß, wämer en de Kamere un de Zemmer nit schtoche well, weijlet zo vill koßß.