Joohr 50

Uß de Wikipedia

Wat_paßßeed_ėß[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kattaßtrofe[Ändere · der Quälltäx ändere]

Pollitigk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weßßeschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Täshnigk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weetschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kulltuur[Ändere · der Quälltäx ändere]

Minsche[Ändere · der Quälltäx ändere]

Sönß[Ändere · der Quälltäx ändere]

D Römer lääje dr Jrondstee vöör d Stadt London.

de Joohre … 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 … noh Krißtuß
de … 10-er20-er30-er40-er50-er60-er70-er80-er90-er  … Joohre
et … 4-te3-te2-te1-te  füürkrißßlijje, un et -te,  [[{{{1}}}{{{1}}}. Joohunndot|{{{1}}}{{{1}}}-te]],  [[{{{2}}}{{{2}}}. Joohunndot|{{{2}}}{{{2}}}-te]],  [[{{{3}}}{{{3}}}. Joohunndot|{{{3}}}{{{3}}}-te]]  … krißßlijje Joohunndot
et drette,  et zweijte,  et eetßte Johdousend füür, unn_et wifillte?,  et wifillte?,  et wifillte? Johdousend noh Krißtoß


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!