Joohr 19 füür Krėßtůß

Uß de Wikipedia

Wat_paßßeed_ėß[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kattaßtrofe[Ändere · der Quälltäx ändere]

Pollitigk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weßßeschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Täshnigk[Ändere · der Quälltäx ändere]

Weetschaff[Ändere · der Quälltäx ändere]

Kulltuur[Ändere · der Quälltäx ändere]

Minsche[Ändere · der Quälltäx ändere]

†  Vergil stervd am 21. September.

Sönß[Ändere · der Quälltäx ändere]

de Joohre … 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 … füür Krißtuß
de … 50-er40-er30-er20-er10-er für Krißtuß, un de 10-er20-er30-er40-er  … Joohre noh Krißtuß
et … [[{{{3}}}{{{3}}}. Joohunndot füür|{{{3}}}{{{3}}}-te]],  [[{{{2}}}{{{2}}}. Joohunndot füür|{{{2}}}{{{2}}}-te]],  [[{{{1}}}{{{1}}}. Joohunndot füür|{{{1}}}{{{1}}}-te]],  -te  füürkrißßlijje, un et 1-te2-te3-te4-te  … krißßlijje Joohunndot
et wifillte?,  et wifillte?,  et wifillte? Johdousend füür, unn_et eetßte,  et zweijte,  et drette Johdousend noh Krißtoß


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn!