Hääzwasser

Uß de Wikipedia

Hääzwasser (med. Ödem) eßß wann de Fööß deck jeschwulle sinn öm dä Knöschel eröm.

Oft kütt dat vumm Hääz, däswäjje säät ma Hääzwasser dobei. Äwwer wi överall jitt_et och aandere Jründ doföör:

  • Hääz kapott: et rääschte Hääz pomp ni_mieh jenuch Bloot unn et stout sisch vüürm Hääz. Dat eßß dat klassiche Hääzwasser watt aal Lück hänn. Dursch dä Blootstou weed Flüssischkeijt ußß de Ädersche inn_et Jewebe jedröck.
  • Läwwer im Eijmer: de Läwwer lööt keij Bloot mieh dorsch (süch noo Poozhuhdruck), unn et Blood stout sisch vüür der Läwwer.
  • Nierschen jeschädischt: entweder se losse keij Blood mieh ußß, unn et stout sich, wi bovve. Oder: et wääde zevill Eijweijße erußßjefilteret, unn ma hätt
  • zewänisch Eijweijß em Bloot: dann senk dä onkotische Druck inß unermäßlisch Niedrijje unn da Wasser weed kwaasi ußß dä Aadere jesoore.
  • en lokaale Stou eßß en aandere Jrond: wann de Lümpfe oder dat venöse Bloot ned aaavfleeße ka stout et och.