Frittös

Uß de Wikipedia

Dä Lemma-Titel he es op Kölsch buchstabeet nohm Wrede.


En Frittös för zeHuss

De Frittös ess en Pott föör Fritte unn aanderet Ööljebäck drin ze maache. Nomaal hätt da Pott Stroom unn heijz dat Ööl vunn sällevs. Dann häßß do noh_en Seijer in däm Pott wo dat Jedöns drinne lischt. Dä Seijer kannze rußßholle.

Watt bäck mer in dä Frittös? Fritte, äwwer och Muuzen, Krapfe, Fleijsch unn aanderet Zöijs.