Dat jeit nit, dat darfs De nit.

Do häs nit dat Rääch e-mails ze verschecke, dä Jrond es:

Wat Do wells, dat dörfe nor de Metmaacher us dä Jropp „Metmaacher“.

Di Sigg heh stamp vun „https://ksh.wikipedia.org/wiki/Extra:E-mail“.