Wikipedia:Lück med mieh wi ëijnem Name

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Et jit jo Lück di han miih wi ëijne Name, zom Bëijshpill:

Bei Künninge, Päpßte un esu sin öff de Nummere mieh wi ëijn_mol fordëijld, zem Bëijshpill:

Domet mer di jood finge kann, mößße mer för jede Name en Sigk aanlääje, këijn Frooch, dad_eß och nüüdish, domet mer jeede Name en de rėshtijje Saachjroppe enzoteere künne.

Jez wulle mer ävver nit dat wat mer övver di Lück ze saare hann, övver ättlijje Sigge fodëijle. Do wööd op lange seesh janz beschtemmp ėmmer_enß Ëijne, dä nit jemärrək hätt, dat_to norr_en Sigg_eß, op di anndere Sigk jet dropschriive, wad_op dä Ēëijn_alld drop_shtëijdt.

De Lösung[der Quälltäx ändere]

Houpsigk[der Quälltäx ändere]

Jez luure mer unß ëijn Sigk uß, dat jitt de Houpsigk för dä Minsch, un do schriive mer all dat drop, wadd_et ze saare jit.

Kootfoviiß-Sigge[der Quälltäx ändere]

All_di anndo Sigge sinn jannz koot, un saren en de Houpsach, dat dat hee enne andeorre Name för dorsëlve Minsch eß. Dad_hëijß, dad_se e beßßje äänlėsh wi de „Watt ėßß datt?“-Sigge wirrəke, blooß dat_mer jaa_këijn Ußwaal hätt.


E Bëijshpill:

Dä '''[[Angelo Guiseppe Roncalli]]''' eß em Allder fun 77 Joohre [[Papß]] jewoode
un woo dann → [[Johannes XXIII]]

{{kootfoviiß|0| dä Papß [[Johannes XXIII]] |}}
<!-- ======= -->
[[Category:Fürname]]
[[Category:Mann|Roncalli, Angelo Guiseppe]]
[[Category:Papß|Roncalli, Angelo Guiseppe]]
<!-- ======= --> 

Dat jitt:

Angelo Guiseppe Roncalli eß em Allder fun 77 Joohre Papß jewoode un woo dann → Johannes XXIII


Disambig Hee jëijd_et nuur jannß koot öm enne anndere Naam.

All wat wishtish_eß, eß op dä Houpsigk övver dä Papß Johannes XXIII ze finge!

„(Watt ėßß datt?)“-Sigge[der Quälltäx ändere]

Bëij Naame di mieh wi ëijn_mool fürkumme, weed en jannß nommaale „(Watt ėßß datt?)“-Sigk aanjelaat.


E Bëijshpill:

'''Karl V''' oddo '''Karl, dä fönnefte''', domet künndt jemëijndt sinn:
# Enne [[Künnig]] fun [[Frankrish]], dä fun [[1364]] beß [[1380]] rejiert hätt, mer nanndt_en och → [[Karl dä Wëijse]]
# Enne [[Kaijso]] fum [[hillijje römish Räijsh fun de teutsche Nazjoon]], hät fun [[1519]] beß [[1556]] rejierd_un eß [[1558]] jeshturrve → [[Kaiser Karl V]]
# Enne [[Hëchzoch]] fun [[Lohtringe]], hä hät fun [[1670]] beß [[1690]] o_m_troon jesëßße → [[Karl V fun Lohtringe]]
# Enne Jraf fun [[Jëllderre]], dä ävver uß [[Egmond]] koom, → [[Karl von Egmond]]

{{disambig}}
<!-- ======= -->
[[Category:Fürname]]
[[Category:Hëchzoch]]
[[Category:Jraf]]
[[Category:Künning]]
[[Category:Kaijso]]
<!-- ======= --> 

Dat jitt:

Karl V oddo Karl, dä fönnefte, domet künndt jemëijndt sinn:

  1. Enne Künnig fun Frankrish, dä fun 1364 beß 1380 rejiert hätt, mer nanndt_en och → Karl dä Wëijse
  2. Enne Kaijso fum hillijje römish Räijsh fun de teutsche Nazjoon, hät fun 1519 beß 1556 rejierd_un eß 1558 jeshturrve → Kaiser Karl V
  3. Enne Hëchzoch fun Luhtringe, hä hät fun 1670 beß 1690 o_m_troon jesëßße → Karl V fun Luhtringe
  4. Enne Jraf fun Jëllderre, dä ävver uß Egmond koom, → Karl von Egmond


Disambig Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.

Wälshe sull de Houpsigk sinn?[der Quälltäx ändere]

Mer künne wääle, wälshe Name et Lämma fö_de Houpsigk wääde sull:

  1. Dä Jebuotß_Name
  2. Dä aktoällßte Name, bëij Duude do lätßde
  3. Wä et eetß övver dä Minsch schriiv, beshtemb_et, un do bliive mer bëij
  4. Ejaal, et kütt wi et kütt

Do_drövver sullte mer unß fellëijsh ëijnijje.

Houpsigk[der Quälltäx ändere]