Schwängel

Uß de Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ne Schwengel und ennen Schwängel es jet, wo met mer jet bewääsch, driht, en Jangk säzz.

Ne Pompeschwängel es dat lange eng vun dä Pomp, wo mer met de Häng aanpack un erop un erunger schöckele moss do met di Pomp Wasse jitt.

Beijene Hanndmüll, Kaffemöll un esu nimmp mer och dä Schwengel un dä moßß mer driehje do met di Möll moohle dääit. Frööjer wo mer noch kei eläkktrisch Aanlassere för et Auto jehatt hätt, do moot mer dä Auuto mem Schwängel aanschmiiße, wammer ajn jehatt hätt. Selvs hück fiert noch de ein odder andere Ent eröm, die kannß_te immer noch aanschwengele. Och enne Waarehävve hät am Eng ene Schwängel wo mer bewääje moss öm dat Dinge ze bewääje datt et sing Ärrbäijt dääht un de Waare noh bovve bewääje däät.

Usserdämm säät mer en do Werrkschtadd_och noch Schwengel föör en janz lange Schtang, woh mo e koot Eng un e lang Eng hätt. Dat koote Eng schtäiht övver un weed zom_bäischpill unger_e Auto jeschtoche, un an däm lange Eng paa Meeter fott do_fun hange sesch dann zwäi Minsche draan, un däue dat erraf bes_op de Ääd, un der Auto jäiht jäd_in de Hüüh.

Bäij_ennemm Zochjescherr, wo der Buur hinger sing Pääd, Oohße oddor do Träkker schpannt, do eß dä Schwängel dä lange kweer_Balləken_am_Eng. An däm Schwängel sing Hooke määt_ä_Buur sing Ägge, Heuwändere, Schnitto, sing Flöösh un_esu Zeush_miih faßß, wat_i Diere odder dä Träkker_esu övver_et Fälldt trik. Bäjem Dräsche vun_Handt, bruch dä Buur oddo singe Drescher oğ_en _Aat Schwengel, di häijße ävvor Fleejelle, wäijel se dorsh de Luff fleeje bäijəm Dräsche.

Mansch Äiner säät och enß 'Schwängel' wänn eeindlijj_ene Püngel odder_ene Knubbel jemäind eß. Füo_allem_jung Lück finge_dat Kuuhəl. Hen_un_widder sääd_äijne nit_janz_äänz 'Schwengel' wo_e och 'Oschi' sare künnd.

Luur och enß bäij[Ändere · der Quälltäx ändere]