Zum Inhalt springen

Pünklichkeet

Uß de Wikipedia
Hee di Sigg_is_op Bönnsch
(Sigge op Bönnsch)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)
Zigg un Pünktlichkeet

Pünklichkeet heeß, dat me, wa'me jet affjemat hät för sich irjends ze treffe, dat me dann och do ess, wa'me jesat hät, dat me do wör. Beispill: Wann de jestern mem Pitte affjesprochen häs: „Pitte, me treffen uns morjen öm halve een bei uns am Büdche“, dann muss de hügg öm halve een am Büdche sinn. Söns bess de nämmich ompünklich.

Dat bovven ess jetz irsch ens Pünklichkeet för Amfänge. Et jit ävve noch Pünklichkeet en bestemmte Sitwatione. Die wichtiste Räjel ess: Wa'me sich met irjendeenem em öffentliche Bereich triff, sa'mer ens däm si Büro odder e Café odde sujet en dä Art – dann muss me spädestens öm die affjemate Zigg do sinn; me kann och fröhe sinn. Wa'me sich ävve bei eenem daheem triff, dann darf me fröhstens öm die affjemate Zigg do sinn, besse sechs, sibbe Minutte späde. Dat litt dadran, wann de bei eenem ze Huus bess, dann kann dä dich net losse warde, wäll e muss dich jo erinlosse. Wann dä jetz ävve noch jet vürbereede muss, zom Beispill et janze Huus wör e Durjeneen, dann steht e doof do. Doröm leeve jet späde. Ävve och widde net ze vill. Muss mer em Jeföhl hann.

Dat sinn su die Haupsaache bei de Pünklichkeet. Dat Konzep ess zigg Johrhondeten att bekannt. Et ess ävve keene altfränkische Quatsch, wie „Fussköpp dürven op Vollmoond keen Rievkooche esse“ odde wat. Sondern Pünklichkeet hät jet met Rücksich ze donn, dat me leev ess met singe Metminsche, on se mät dänen et Levve leechte. (Dat heeß am Eng och dir persönlich, wäll du bess jo dä andren eene von ehre Metminsche.)

Zojejovve – wat jetz blöd ess: Pünklichkeet jehürt bei de berühmte „preußische Turende“. Tja. Met de Preuße hann mir Rheinlände, wie me weeß, net vill am Hot. För et Mieste simme fruh, dat die ussjestorven sinn. Äääävve: En däm Fall, muss me sare, hatten die et net janz verkiehrt. Dat e bessje Pünklichkeet net schad, merk me spädestens, wa'mer ens en Dreivierdelstund op ene Zoch jewardt hät. (Vom Krankeware fange me jar nit an.) Dat heeß: Pünklichkeet ess jod; me darf ävve bei net zom Preuß werde, sondern muss se op jod Rheinisch nemme, liberal on met Homor. Su wie alles äjentlich.