Lėßß mėt de Baane

Uß de Wikipedia

Lißß med Naame vun Baane (Iisebaane un Strooßbahne un su jett, unn denne iir Affköözunge)

Metallurgy stub icon.svg Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk